Khoa Phẫu Thuật Gây Mê Hối Sức

KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ HỐI SỨC

An toàn – Hiệu quả

I. Thông tin chung

Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức – Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang thành lập ngày 14 tháng 02 năm 2000. Trải qua 23 năm, hiện khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức gồm 59 nhân viên (06 bác sĩ, 47 cử nhân và điều dưỡng, 06 hộ lý).

Địa điểm: Lầu 2 – Khu trung tâm 10 tầng Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang

Hình tập thể khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức

II. Chức năng – nhiệm vụ

1. Chức năng

Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức là khoa lâm sàng, có chức năng thực hiện công tác gây mê hồi sức trước, trong, sau phẫu thuật và một số thủ thuật đối với người bệnh theo đúng quy định chuyên môn kỹ thuật.

2. Nhiệm vụ

– Thực hiện quy trình chuyên môn gây mê – hồi sức đã được Giám đốc phê duyệt.

– Đào tạo, tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến về lĩnh vực gây mê – hồi sức.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc bệnh viện phân công.

III. Cơ cấu tổ chức – nhân sự

1. Cơ cấu

2. Tình hình nhân sự

Tổng số nhân sự: 59

Trong đó:

  1. Bác sĩ chuyên khoa II: 02
  2. Bác sĩ: 04
  3. Cử nhân 12
  4. Điều dưỡng: 35
  5. Hộ lý: 06

IV. Những thành tích nổi bật

Tập thể Lao động xuất sắc: năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Bằng khen của UBND tỉnh An Giang năm 2017.

Hình ảnh hoạt động khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)