Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Nhiễm khuẩn bệnh viện – Chung tay kiểm soát

I. Thông tin chung

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang thành lập ngày 29 tháng 10 năm 1999 theo Quyết định số 32/SYT-TC của Sở Y tế tỉnh An Giang với tên gọi Khoa Chống nhiễm khuẩn. Ngày 04/02/2010, Sở Y tế An Giang chấp thuận cho Bệnh viện Đa khoa trang tâm An Giang đổi tên Khoa Chống nhiễm khuẩn thành Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn theo tờ trình số 66/TTr-BVAG ngày 26/01/2010 của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Trải qua 24 năm hình thành và phát triển đến nay, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn gồm 17 người (1 trưởng khoa, 1 điều dưỡng trưởng khoa và 15 nhân viên).

Địa điểm: Lầu 2 – Khu Hành chánh

II. Chức năng – nhiệm vụ

1. Chức năng

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn là một khoa thuộc khối khoa, phòng chức năng của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang; chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc (Chủ tịch Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn) và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành, giám sát và kiểm tra công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện.

2. Nhiệm vụ

a) Đầu mối tham mưu cho Giám đốc về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Chương II Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018.

b) Tổ chức hoặc phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

c) Xây dựng mô tả công việc cho nhân viên y tế của khoa.

d) Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng.

đ) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.

e) Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và học viên.

g) Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.

h) Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

III. Cơ cấu tổ chức – nhân sự:

1. Cơ cấu – Quy mô tổ chức

 

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có các bộ phận: Khử khuẩn tiệt khuẩn, giám sát, xử lý chất thải y tế, quản lý đồ vải và nhà giặt.

2. Tình hình nhân sự

Tổng số nhân sự: 17

Trong đó: 01 Bác sỹ chuyên khoa I, 01 Bác sỹ y học dự phòng, 02 Cử nhân y tế công cộng, 01 Kỹ sư kỹ thuật môi trường, 02 Cử nhân điều dưỡng, 01 Kế toán tin học, 01 Y sỹ, 01 Y công, 01 Dược tá, 06 nhân viên phục vụ.

IV. Những thành tích nổi bật

Tập thể lao động tiên tiến.

Tập thể lao động xuất sắc.

Thành tích cá nhân: chiến sỹ thi đua cơ sở.

Một số hình ảnh hoạt động của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

V. Định hướng phát triển

– Thiết lập đơn vị tiệt khuẩn trung tâm theo sự phát triển của ngành y tế Việt Nam về kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý dụng cụ y tế tiệt khuẩn và đồ vải trong toàn bệnh viện, phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.

– Kiểm soát tốt chất lượng vệ sinh môi trường bệnh viện và quản lý chất thải y tế theo quy định.

– Quản lý và sử dụng an toàn thiết bị được giao.

– Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến tuyên truyền, huấn luyện, chỉ đạo tuyến dưới.

– Theo dõi nhiễm khuẩn bệnh viện chủ động và cập nhật hằng ngày.

– Phối hợp cùng Khoa Xét nghiệm, Khoa Dược, Khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)