Khoa Giải Phẫu Bệnh

KHOA GIẢI PHẪU BỆNH

Cảm thông – Chính xác

I. Thông tin chung:

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của cộng đồng, Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang đã thành lập khoa Giải phẫu bệnh. Khoa được thành lập năm 1994 với 2 nhân viên. Với sự quan tâm của Ban Giám đốc bệnh viện, khoa đã trải qua 29 năm phát triển. Hiện tại khoa có 06 nhân viên có nhiệm vụ chẩn đoán, xác định bệnh lý thông qua những thay đổi về mặt tế bào và mô.

Địa điểm: Khu giải phẫu bệnh – nhà đại thể.

A group of men in white coats Description automatically generated

II. Chức năng – nhiệm vụ :

1. Chức năng:

Khoa Giải phẫu bệnh lý là cơ sở thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán mô học và bào học, giúp cho lâm sàng có chẩn đoán xác định, điều trị thích hợp và theo dõi người bệnh sau điều trị.

2. Nhiệm vụ:

– Nghiệm chỉnh thực hiện quy chế bệnh viện, đặc biệt phải chú ý thực hiện quy chế công tác khoa giải phẫu bệnh, quy chế giải quyết người bệnh tử vong, quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện và quy chế xử lí rác thải.

– Đọc và trả lời kết quả đúng hẹn cho người bệnh. Những trường hợp khó, phải giải thích cho người bệnh hiểu.

– Lưu trữ những tiêu bản, bệnh phẩm phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giám đốc bệnh viện phân công.

      • Các kỹ thuật đang thực hiện ở khoa giải phẫu bệnh:

– Chẩn đoán tế bào học (dịch, FNA,…) và giải phẫu bệnh (các mẫu sinh thiết và bệnh phẩm)

-Các phương pháp nhuộm: Heamatoxyline – Eosin, Papanicolaou, Giemsa, PAS,..

Các kỹ thuật sắp triển khai:

– Thực hiện nhuộm hóa mô miễn dịch

  • Các hoạt động:

– Công tác đào tạo: cơ sở thực hành giải phẫu bệnh cho học viên ở các trường và nơi khác gửi đến.

– Nghiên cứu khoa học: cấp cơ sở (1- 2 đề tài/năm), sáng kiến cải tiến.

III. Cơ cấu tổ chức nhân sự:

1. Cơ cấu – quy chế tổ chức:

A person in a blue shirt Description automatically generated

A person in a white coat Description automatically generated

A group of people in white coats from a string Description automatically generated

Khoa giải phẫu bệnh có 2 bộ phận: La bô giải phẫu bệnh và nhà đại thể.

– La bô giải phẫu bệnh: được xây dựng theo tiêu chuẩn các la bô, gồm:

+ Buồng nhân và xử lí bệnh phẩm.

+ Buồng cắt, nhuộm bệnh phẩm.

+ Buồng pha chế hoá chất.

+ Buồng đọc tiêu bản.

+ Buồng lưu trự hồ sơ, tiêu bản.

+ Buồng vệ sinh, tắm rửa, thay quần áo.

– Nhà đại thể: bảo đảm trang nghiêm, vệ sinh, thông thoáng, bao gồm:

+ Buồng tang lễ.

+ Buồng lưu tử thi hoặc nhà lạnh.

+Buồng vệ sinh có đủ nước sách, nước nóng, nơi thay quần áo cho các thành viên trong khoa.

2. Tình hình nhân sự:

Tổng số nhân sự: 06

Trong đó: 02 bác sĩ; 02 kỹ thuật viên; 02 nhân viên nhà đại thể.

IV. Những thành tích nổi bật:

– Tập thể lao động xuất sắc năm: 2021

– Tập thể lao động tiên tién năm: 2018, 2019, 2020, 2022

Nhiều cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm,…

Một số hình ảnh hoạt động của khoa

A group of men in white coats Description automatically generated

V. Định hướng phát triển:

– Trên nền tảng các thành tựu đã đạt được, tiếp tục phấn đấu để duy trì và phát triển các hoạt động của Khoa.

– Tổ chức các buổi “Đối chiếu giải phẫu bệnh – lâm sàng (CPC) trình bày các trường hợp không tương hợp giữa chẩn đoán lâm sàng, hình ảnh học kết quả giải phẫu bệnh.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)