Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2012 / Khảo sát vi khuẩn gram âm sinh men beta lactamase phổ rộng phân lập tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Khảo sát vi khuẩn gram âm sinh men beta lactamase phổ rộng phân lập tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Phạm Ngọc Kiếu, Nguyễn Thị Hãnh và Phạm Ngọc Dũng

KHAO-SAT-VI-KHUAN-GRAM-AM-SINH-MEN-BETA-LACTAMASE-PHO-RONG-PHAN-LAP-TAI-BVDKTTAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *