Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2010 / Khảo sát thói quen thường xuyên tự ráy tai tại phòng khám khoa tai mũi họng bệnh viện an giang

Khảo sát thói quen thường xuyên tự ráy tai tại phòng khám khoa tai mũi họng bệnh viện an giang

KHAO-SAT-THOI-QUEN-THUONG-XUYEN-TU-RAY-TAI-TAI-PK-KHOA-TMH-BVAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *