Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2005 / Khảo sát sử dụng thuốc kháng sinh an toàn và hợp lý tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Khảo sát sử dụng thuốc kháng sinh an toàn và hợp lý tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

KHAO-SAT-SU-DUNG-THUOC-KHANG-SINH-AN-TOAN-VA-HOP-LY-TAI-BVDKTTAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.