Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2005 / Khảo sát rối loạn lipid, lipoprotein máu ở bệnh nhân bệnh động mạch vành

Khảo sát rối loạn lipid, lipoprotein máu ở bệnh nhân bệnh động mạch vành

KHAO-SAT-ROI-LOAN-LIPID-LIPOPROTEIN-MAU-O-BENH-NHAN-BENH-DONG-MACH-VANH.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *