Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2011 / Khảo sát nồng độ troponin t trong bệnh suy thận mạn

Khảo sát nồng độ troponin t trong bệnh suy thận mạn

KHAO-SAT-NONG-DO-TROPONIN-T-TRONG-BENH-SUY-THAN-MAN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *