Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2012 / Khảo sát đặc điểm người bệnh suy tim cấp

Khảo sát đặc điểm người bệnh suy tim cấp

Nguyễn Thành Tuyên, Võ Thị Xuân Hoa và Nguyễn Hoàng Minh Phương

KHAO-SAT-DAC-DIEM-NGUOI-BENH-SUY-TIM-CAP.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.