Kháng sinh như một phần của kiểm soát suy dinh dưỡng cấp nghiêm trọng

N Engl J Med 2013; 368:425-435

Antibiotics as Part of the Management of Severe Acute Malnutrition

Indi Trehan, M.D., M.P.H., D.T.M.&H., Hayley S. Goldbach, Sc.B., Lacey N. LaGrone, M.D., Guthrie J. Meuli, B.S., Richard J. Wang, M.D., Kenneth M. Maleta, M.B., B.S., Ph.D., and Mark J. Manary, M.D.

Đặt vấn đề

Hằng năm, suy dinh dưỡng cấp nghiêm trọng gây tử vong một triệu trẻ em. Trong  điều trị suy dinh dưỡng, cho thêm thuốc kháng sinh thông thường, có thể làm tăng tỷ lệ hồi phục và giảm tử vong ở trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp nghiêm trọng được điều trị trong cộng đồng.

Phương pháp

Trong thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, giả dược có kiểm soát, chúng tôi ngẫu nhiên đánh giá trẻ em Malawi, từ 6 đến 59 tháng tuổi, có suy dinh dưỡng cấp nghiêm trọng được sử dụng amoxicillin, cefdinir, hay giả dược trong 7 ngày bên cạnh trị liệu dinh dưỡng cho bệnh nhân ngoại trú suy dinh dưỡng cấp nghiêm trọng không biến chứng. Kết cục chính là tỷ lệ phục hồi dinh dưỡng và tỷ lệ tử vong.

Kết quả

Tổng cộng 2767 trẻ em với suy dinh dưỡng cấp nghiêm trọng được đưa vào nghiên cứu. Ở nhóm amoxicillin, cefdinir, và giả dược tỷ lệ trẻ hồi phục lần lượt là 88,7%, 90,9% và 85,1% (nguy cơ tương đối của thất bại điều trị với giả dược so với amoxicillin, 1,32; KTC 95% 1,04 – 1,68; nguy cơ tương đối của giả dược so với cefdinir, 1,64; KTC 95% 1,27-2,11). Tỷ lệ tử vong cho 3 nhóm theo trình tự là 4,5, 4,1, và 7,4% (nguy cơ tử vong tương đối với giả dược so với amoxicillin, 1,55; KTC 95% 1,07-2,24); nguy cơ tương đối với giả dược so với cefdinir, 1.8; KTC 1,22 – 2,64). Trong nhóm trẻ em hồi phục, tỷ lệ tăng cân tăng trong nhóm được điều trị kháng sinh. Không có tương tác giữa nhóm suy dinh dưỡng cấp nghiêm trọng và nhóm can thiệp được quan sát cho tỷ lệ hồi phục dinh dưỡng hay tỷ lệ tử vong.

Kết luận

Việc bổ sung kháng sinh trong phác đồ điều trị cho suy dinh dưỡng cấp nghiêm trọng không biến chứng làm cải thiện đáng kể trong việc hồi phục và tỷ lệ tử vong.

Người dịch: BS Trung, khoa ICU, BV An giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)