Kháng sinh dự phòng trong mổ thoát vị

Cochrane Database Syst Rev. 2012 Feb 15;2:CD003769.

Antibiotic prophylaxis for hernia repair.

Sanchez-Manuel FJLozano-García JSeco-Gil JL.

Source: General and Digestive Surgery, Complejo Asistencial Universitario de Burgos. Hospital General Yagüe, Burgos, Spain. frajasama@telefonica.net

ĐẶT VẤN ĐỀ: Việc sử dụng kháng sinh dự phòng trong mổ thoát vị là một vấn đề gây tranh cãi do sự khác biệt giữa các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực này.

MỤC TIÊU: Mục tiêu của tổng quan hệ thống này là để làm rõ hiệu quả của kháng sinh dự phòng trong việc giảm tỷ lệ nhiễm trùng vết mổ sau mổ thoát vị bẹn hở.

PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM: Tìm trên thư viện Cochrane nhóm ung thư đại trực tràng, gõ từ khóa:  herni* and inguinal or groin and  antimicr* or antibiot*. Tìm kiếm tương tự trong Medline bằng cách sử dụng các từ ngữ : #1 antibiotic* OR antimicrob* OR anti infecti* OR antiinfecti*; #2 prophyla* OR prevent*; #3 #1 AND #2; #4 clean AND (surgery OR tech* OR proced*); #5 herni*; #6 (wound infection) AND #4; #7 #3 AND (#4 or #5 or #6). Ngoài ra dò tìm trong các Nghiên cứu đăng ký Quốc gia, ISI-Web, DARE, Scirus, TRIPDATABASE, NHS eed, tài liệu tham khảo và web đăng ký các thử nghiệm lâm sàng (www.controlled-trials.com và clinicaltrials.gov).

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN: Chỉ chọn các Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên (RCT)

THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH: Trong tổng quan này, chúng tôi tìm kiếm thêm được 4 thử nghiệm đủ điều kiện trong tháng 10/011, như vậy có tất cả 17 RCTs trong phân tích tổng hợp này. Trong số nầy 11 nghiên cứu mổ thoát vị bẹn có dùng mảnh ghép (mesh), các nghiên cứu còn lại chỉ mổ thoát vị đơn thuần. Phân tích gộp và phân tích phân nhóm theo cách mổ có hoặc không có phục hồi mảnh ghép. Dùng mô hình ảnh hưởng cố định trong phân tích.

KẾT QUẢ: Tổng số bệnh nhân bao gồm 7843 (nhóm dự phòng :4703, nhóm chứng: 3140). Tỷ lệ nhiễm trùng chung là 3,1% và 4,5% ở nhóm điều trị dự phòng và chứng (OR 0,64, KTC 95%: 0,50 – 0,82). Nhóm bệnh nhân với mổ thoát vị đơn thuần: Tỷ lệ nhiễm trùng là 3,5% và 4,9% ở nhóm điều trị dự phòng và chứng (OR 0.71, KTC 95%: 0,51-1,00). Nhóm bệnh nhân mổ thoát vị với phục hồi mảnh ghép có tỷ lệ nhiễm trùng là 2,4% và 4,2% ở nhóm điều trị dự phòng và chứng (OR 0,56, KTC 95%: 0,38 – 0,81).

KẾT LUẬN: Căn cứ vào kết quả của phân tích hệ thống, kháng sinh dự phòng cho mổ thoát vị bẹn không được khuyến cáo dùng cho tất cả mọi trường hợp. Cũng không khuyến cáo phải dùng khi quansát thấy tỷ lệ nhiễm trùng vết mổ cao.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)