Kháng aspirin: các yếu tố nguy cơ và ý nghĩa tiên lượng ở bệnh nhân bệnh mạch máu nhỏ của não.

 

Aspirin Resistance: Risk Factors and Prognostic Significance in Patients with Cerebral Small Vessel Disease.

Staszewski JPiusińska-Macoch RSkrobowska EBrodacki BMacek KStępień A.

Ann Clin Lab Sci. 2018 Jan;48(1):45-54.

Đặt vấn đề

Ý nghĩa lâm sàng của kháng aspirin (AR) ở những bệnh nhân bệnh mạch máu não có triệu chứng không được biết rõ. Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá tần suất, các yếu tố nguy cơ và ý nghĩa tiên lượng của AR ở những bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng khác nhau của bệnh mạch máu nhỏ não (CSVD) trên 24 tháng theo dõi.

Phương pháp

Chúng tôi nghiên cứu 104 bệnh nhân với MRI xác nhận CSVD, bao gồm cả những bệnh nhân nhồi máu lỗ khuyết gần đây (LS, n = 49), bệnh Parkinson mạch máu (VaP, n = 16) và mất trí nhớ (VaD, n = 39). Kết tập tiểu cầu được đánh giá bằng phép đo tiểu cầu điện cực (Multiplate analyzer); AR được định nghĩa là giá trị ≥300 AUC * phút. Tất cả các bệnh nhân có ABPM 24 giờ được thực hiện lúc ban đầu. Tiến triển hình ảnh được công nhận dựa trên các khám MRI lặp lại.

Kết quả

Tần suất AR là 26% và không khác biệt giữa LS, VaD và VaP (lần lượt là 22,4%, 28,2% và 31,3%; p = 0,7). Những bệnh nhân AR có mức triglyceride cao hơn (TG, 144,2 ± 100 so với 109,7 ± 48 mg / dl; p = 0,09) và huyết áp động mạch trung bình (MAP; 103,5 ± 15,2 so với 91,7 ± 10,5 mmHg; p <0,01) có đáp ứng hơn với aspirin (RTA). TG (OR 1,02; KTC 95% 1-1,11; p = 0,04) và MAP (OR 1,03; KTC 95% 1,0-1,09; p = 0,04) là độc lập với tuổi tác, giới tính, statin và các yếu tố nguy cơ điều trị hạ huyết áp đối với AR. Những bệnh nhân AR thường trải qua đột quỵ thiếu máu cục bộ hơn so với những người có RTA (OR 3.1; 98% CI 1.08-9.3; p = 0.03) và có tiến triển hình ảnh học hơn (OR 2.2; KTC 95% 0.9-5.7; p = 0.08). AR độc lập với tuổi, giới tính, điểm Fazekas cơ bản dự đoán nhồi máu lỗ khuyết (OR 3.79; KTC 95% 1.19-12; p = 0.02) và tiến triển hình ảnh học (OR 2.9; KTC 95% 1.04-8.3; p = 0.04).

Kết luận

Tần suất kháng aspirin cao và tương tự ở những bệnh nhân với nhồi máu lỗ khuyết gần đây, bệnh Parkinson mạch máu và mất trí nhớ do bệnh mạch máu nhỏ não. huyết áp động mạch trung bình và triglyceride máu cao hơn 24 giờ liên quan độc lập với nguy cơ kháng aspirin. Kháng aspirin có liên quan đến nguy cơ tiến triển hình ảnh và nhồi máu lỗ khuyết trên 24 tháng theo dõi.

Người dịch: Ths.Bs Mai Nhật Quang, Trưởng khoa Nội thần kinh, BVĐKTT An Giang.

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)