Kết quả thi tuyển viên chức bệnh viện ĐKTT An Giang năm 2017

(Đính kèm Danh sách và được niêm yết danh sách tại Phòng Tổ chức cán bộ)
Thời gian Thông Báo kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/3/2018.
Trong thời gian thông báo các thi sinh thi tuyển có điều gi chưa rõ về kết quả thi tuyển hoặc có khiếu nại, liên hệ về phòng Tổ chức cán bộ để giải quyết.
Trân trọng./.
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)