Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2011 / Kết quả tán sỏi nội soi sỏi niệu quản đoạn dưới tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Kết quả tán sỏi nội soi sỏi niệu quản đoạn dưới tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

KET-QUA-TAN-SOI-NOI-SOI-SOI-NIEU-QUAN-DOAN-DUOI-TAI-BVDKTTAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *