Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2016 / Kết quả phẫu thuật điều trị bướu giáp nhân tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Kết quả phẫu thuật điều trị bướu giáp nhân tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

17-ket-qua-phau-thuat-dieu-tri-buou-giap-nhan-tai-benh-vien-da-khoa-trung-tam-an-giang