Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2010 / Kết quả điều trị sỏi niệu bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể tại bệnh viện an giang

Kết quả điều trị sỏi niệu bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể tại bệnh viện an giang

KET-QUA-DIEU-TRI-SOI-NIEU-BANG-PHUONG-PHAP-TAN-SOI-NGOAI-CO-THE-TAI-BVAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *