Kết cục lâm sàng của sử dụng metformin trong bệnh thận mãn, suy tim sung huyết, hoặc bệnh gan mãn tính: một đánh giá hệ thống.

Clinical Outcomes of Metformin Use in Populations With Chronic Kidney Disease, Congestive Heart Failure, or Chronic Liver Disease: A Systematic Review

Matthew J. Crowley, MD, MHS; Clarissa J. Diamantidis, MD, MHS; Jennifer R. McDuffie, PhD; C. Blake Cameron, MD, MBI; John W. Stanifer, MD, MSc; Clare K. Mock, MD; Xianwei Wang, MD; Shuang Tang, PhD; Avishek Nagi, MS; Andrzej S. Kosinski, PhD; John W. Williams, Jr., MD, MHS

This article was published at www.annals.org on 3 January 2017.

Tổng quan

Đặt vấn đề:

Thay đổi gần đây của FDA Hoa Kỳ cảnh báo việc tăng việc sử dụng metformin ở những người có chống chỉ định hoặc thận trọng. Người kê đơn phải hiểu các kết cục lâm sàng sử dụng metformin trong các đối tượng này.

Mục đích:

Để tổng hợp số liệu kết cục của việc sử dụng metformin trong các  bệnh nhân ĐTĐ tip 2 và trung bình đến nặng bệnh thận mãn (CKD), suy tim sung huyết (CHF), hoặc bệnh gan mãn tính (CLD) bị suy gan.

Nguồn dữ liệu:

MEDLINE (thông qua PubMed) từ tháng 1 năm 1994 đến tháng 9 năm 2016, và Thư viện Cochrane, EMBASE, và tóm tắt Dược phẩm Quốc tế từ tháng 1năm 1994 đến tháng 11 năm 2015.

Lựa chọn nghiên cứu:

Nghiên cứu bằng tiếng Anh:

1) Kiểm tra người lớn bị bệnh ĐTĐ tip 2 và suy thận (với ước tính tỷ lệ cầu thận lọc ít hơn 60 ml / phút / 1,73 m2), CHF, hoặc CLD suy gan;

2) So với phác đồ bệnh ĐTĐ bao gồm metformin với không có metformin;

và 3) báo cáo tất cả các nguyên nhân tử vong, biến chứng tim mạch trầm trọng, và các kết quả quan tâm khác.

 

Khai thác dữ liệu:

2 nhà nhận xét tóm tắt dữ liệu và đánh giá độc lập chất lượng nghiên cứu và độ mạnh của chứng cứ.

Tổng hợp dữ liệu:

Trên cơ sở tổng hợp định lượng và định tính bao gồm 17 nghiên cứu quan sát, sử dụng metformin có liên quan với giảm mọi nguyên nhân tử vong ở bệnh nhân suy thận, suy tim, hoặc bệnh gan mãn với suy gan, và có ít suy tim tái phát ở bệnh nhân suy thận hoặc suy tim.

Kết luận:

Sử dụng metformin ở bệnh nhân suy thận, suy tim mức độ vừa, bệnh gan mãn tính với suy gan có liên quan với sự cải thiện kết cục lâm sàng quan trọng.

Người dịch: Bs Phạm Ngọc Trung

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)