Kê toa thuốc bảo vệ dạ dày và hiệu quả của nó ở bệnh nhân cao tuổi đang dùng thuốc kháng viêm không steroid: một tổng quan hệ thống các nghiên cứu quan sát

 Clin Gastroenterol Hepatol. 2013 Oct;11(10):1259-1269.

Co-prescription of gastroprotective agents and their efficacy in elderly patients taking nonsteroidal anti-inflammatory drugs: a systematic review of observational studies.

Medlock S1, Eslami SAskari MTaherzadeh ZOpondo Dde Rooij SEAbu-Hanna A.

Mc tiêu:

 

Hướng dn đ ngh kê toa thuc bo v d dày (thuc c chế bơm proton, misoprostol) cho nhng bnh nhân ln tui (ch yếu là ≥ 65 tui) đang dùng thuc kháng viêm không steroid (NSAIDs) đ ngăn nga viêm loét đường tiêu hóa. Người ln tui đang thiếu đi din trong các th nghim lâm sàng ca thuc này.  Chúng tôi tng quan h thng chng c t các nghiên cu quan sát v vic s dng các thuc bo v d dày nhng bnh nhân ln tui và kh năng ca chúng  ngăn nga viêm loét liên quan đến NSAID trong qun th này.

Phương pháp:

Chúng tôi thc hin tìm kiếm h thng  trong Embase và MEDLINE, xác đnh được 23 nghiên cu quan sát tp trung vào bnh nhân ln tui và báo cáo d liu trên cùng kê toa thuc bo v d dày và NSAID và/hoc  hiu qu ca các thuc trong vic ngăn nga các biến c đường tiêu hóa người dùng NSAID. Chúng tôi thu thp d liu v t l ca cùng kê toa và các biến c đường tiêu hóa liên quan đến NSAID bnh nhân có và không có bo v d dày.

Kết qu:

Trung bình  24% (t 10 % – 69%) bnh nhân ln tui dùng NSAID được kê toa thuc bo v d dày cùng vi NSAID; t l này ch cao hơn mt chút trong các nhóm cao tui nht. Tt c các nghiên cu v hiu qu cho thy hiu qu tích cc ca bo v d dày. Tuy nhiên có 5 nghiên cu vi kết qu không hiu chnh có tính không đng nht cao nêm không phù hp cho phân tích tng hp (I  = 97%) . Các nghiên cu khác nhau v kết cc, đnh nghĩa ca cùng kê toa, và s khác bit v các yếu t nguy cơ cơ bn gia các bnh nhân có và không có bo v d dày.  Không có nghiên cu đánh giá tác dng ph ca các thuc bo v d dày.  Có 2 nghiên cu hiu qu chi phí đưa ra kết lun đi lp.

Kết lun:

Trong mt tng quan h thng,  quan sát chng c v hiu qu ca các thuc bo v d dày  trong vic ngăn nga các biến c đường  tiêu hóa liên quan đến NSAID được s đng thun vi kết qu ca th nghim đi chng ngu nhiên. Tuy nhiên,  do tính không đng nht ca các nghiên cu,  nó không rõ ràng nhng hiu qu s đt được nếu nhiu bnh nhân  được điu tr,  hoc nhng tui nào bo v d dy nên được khuyến cáo. Chúng tôi đ xut  nên có nhng nghiên cu khác và gii quyết các câu hi v nguy cơ và li ích liên quan đến tui.

Người dch: BS CKII Phm Chí Hin – BVĐKTT An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)