Kế hoạch thực hiện “chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp tết và lễ hội xuân hồng” năm 2016


SỞ Y TẾ AN GIANG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

TRUNG TÂM  AN GIANG

Số:          /KH-BVAG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

An Giang, ngày 20 tháng 01năm 2016

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN “CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN DỊP TẾT VÀ LỄ HỘI XUÂN HỒNG” NĂM 2016

Căn cứ Công văn 200/HD-BCĐQG ngày 02/12/2015 về việc tổ chức thực hiện “chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp tết và lễ hội Xuân hồng” năm 2016;

Bệnh viện ĐKTT An Giang có kế hoạch tham gia phòng trào như sau:

I. Mục tiêu:

 Tuyên truyền, vận động toàn thể nhân viên Bệnh viện có đủ sức khỏe tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị người bệnh trước, trong và sau dịp Tết Bính Thân 2016; hình thành nét đẹp văn hóa “Hiến máu cứu người”.

II. Tổ chức thực hiện:

                         2.1. Thành lập Ban chỉ đạo gồm các thành viên sau:

– Giám đốc hoặc Phó giám đốc phụ trách chuyên môn làm trưởng ban: chịu trách nhiệm điều hành chung.

– Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp: chịu trách nhiệm trong việc lập kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động hiến máu. Liên hệ Trung tâm Truyền máu Huyết học Cần Thơ để đăng ký ngày lấy máu. Phối hợp với Khoa Xét nghiệm để đưa ra quy trình tiếp nhận hiến máu.Tổng hợp báo cáo và đề xuất khen thưởng vào cuối đợt phát động.

– Trưởng phòng Tổ chức cán bộ: chịu trách nhiệm điều động nhân sự tham gia hiến máu theo kế hoạch hiến máu, liên hệ báo đài đưa tin về phong trào, liên hệ đặt và treo băng ron tuyên truyền.

– Trưởng Khoa Xét nghiệm: chịu trách nhiệm chính về chuyên môn, cử cán bộ tham gia cùng với Trung tâm Huyến học Truyền máu Cần Thơ, tổng hợp số liệu báo cáo về Phòng KHTH.

– Trưởng phòng Tài chính Kế toán: Tổng hợp số lượng cán bộ tham gia hiến máu tình nguyện, thanh toán tiền bội dưỡng và tiền khen thưởng (nếu có). 

– Công đoàn và Đoàn thanh niên: có kế hoạch kêu gọi sự hưởng ứng nhiệt tình của công đoàn viên và đoàn thanh niên. Lập danh sách cá nhân và đơn vị tham gia hiến máu để làm cơ sở xét khen thưởng.       

2.2. Thời gian, địa điểm và số lượng nhân viên tham gia:

2.2.1 Thời gian:

– Thứ tư 03/02/2016 (từ 7g30 – 10g30)).

2.2.2 Địa điểm:

Tại Hội trường A Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm An Giang.

2.2.3 Số lượng nhân viên tham gia:

– Các Tổ Công đoàn sẽ lập danh sách CĐV tham gia hiến máu gởi về văn phòng Công đoàn chậm nhất hết ngày 29/01/2016

– Văn phòng CĐ sẽ tổng họp số lượng người tham gia hiến máu tình nguyện, gởi về Phòng Tổ chức cán bộ chậm nhất hết ngày 01/02/2016

                        2.2.4 Khẩu hiệu Hiến máu Tình nguyện:

                        “HIẾN MÁU ĐẦU XUÂN – NHÂN LÊN HẠNH PHÚC”

            III. Đề nghị:  

Các Khoa Phòng trong bệnh viện tích cực tham gia.

Kết thúc chiến dịch, đề nghị BGĐ bồi dưỡng cho cá nhân: 50.000đ/người.

Nơi nhận:

  – BGĐ;

  – TT Huyết học Truyền máu Cần Thơ

  – Các khoa, phòng;

  –  Lưu (KHTH.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ HẠNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)