Hủy bỏ: bù dịch đường uống từ dung dịch bột gạo trong điều trị tiêu chảy

WITHDRAW: Rice-based oral rehydration solution for treating diarrhea

Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jul 18;(4):CD001264.

Fontaine O, Gore SM, PierceNF. World Health Organization, Division of Child Health and Development, Via Appia, 1211 – Geneva-27, Switzerland. fontaineo@who.ch

Vấn đề: Liệu pháp bù nước bằng đường uống được dùng để điều trị mất nước gây ra do tiêu chảy. Tuy nhiên dung dịch bù nước không làm giảm mất nước qua phân và thời gian bệnh. Một dung dịch như thế có lẽ không hiệu quả để điều trị tiêu chảy cũng như cải thiện tử suất và tỉ lệ bệnh do tiêu chảy.

Mục tiêu: Để đánh giá hiệu quả của bù nước bằng dường uống giữa dung dịch nước gạo-muối và dung dịch nước đường – muối đối với giảm sự đào thài phân và thời gian tiêu chảy ở những bệnh nhân tiêu chảy cấp.

Chiến lược tìm kiếm: Chúng tôi tìm từ những đăng ký thử nghiệm nhóm bệnh nhiễm trùng Cochrane, những nghiên cứu có đối chứng Cochrane, Medline, Embase, Lilac và danh sách tài liệu tham khảo các bài báo có liên quan. Chúng tôi cũng liên lạc với các nhà nghiên cứu trong cùng lĩnh vực.

Tiêu chí lựa chọn: Các nghiên cứu ngẫu nhiên so sánh giữa dung dịch bù nước đường uống chuẩn của WHO với dung dịch nước muối kinh nghiêm chứa Glucose (20g/l) được thay thế bởi 50 – 80 g/l bột gạo, lượng điện giải thì duy trì không thay đổi

Phân tích và thu thập dữ liệu: Các dữ liệu được rút ra độc lập bởi nhà lâm sàng và nhà thống kê. 

Kết quả chính: 22 nghiên cứu được tuyển chọn, trong đó 15 nghiên cứu có phân bổ ngẫu nhiên kín. Ở các lứa tuổi, người bị tả được uống dd muối-bột gạo trong 24 giờ đầu. Lượng thải phân trung bình trong 24 giờ đầu ít hơn 67ml/kg (WMD : -67,4 , KTC 95% : -94.26 đến -41.53) ở trẻ em, và 51 ml/kg (WMD -51,07, KTC 95% : -65.87 đến -36.27 ) ở người lớn. Tỉ lệ mất nước trong phân giảm chỉ có 4ml/kg ở trẻ nhũ nhi và trè em bị tiêu chảy cấp không do tả (WMD -4,29, KTC 95% : -9.36 đến 0.78).

Kết luận của tác giả: Bù dịch đường uống từ dịch bột gạo dường như có hiệu quả trong giảm sự đào thải phân ở người bị tả. Hiệu quả này không rõ ràng ở trẻ nhũ nhi và trẻ lớn bị tiêu chảy không do tả.

Người dịch : BS Nam Phương, Khoa Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)