Hoat động thể lực và họat động tình dục không thường xuyên làm tăng biến cố tim cấp: tổng quan và phân tích tổng hợp

JAMA. 2011 Mar 23;305(12):1225-33.

Association of episodic physical and sexual activity with triggering of acute cardiac events: systematic review and meta-analysis. Dahabreh IJPaulus JK.

Center for Clinical Evidence Synthesis, Institute for Clinical Research and Health Policy Studies, Tufts Medical Center, 800 Washington St, Box 63, Boston, MA 02111, USA. idahabreh@tuftsmedicalcenter.org

ĐẶT VẤN ĐỀ: Bằng chứng cho thấy hoạt động thể lực và tình dục không thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ biến cố tim cấp.

MỤC TIÊU: Để đánh giá hậu quả của hoạt động thể lực và tình dục không thường xuyên trên các biến cố tim cấp từ các dữ liệu của nghiên cứu bắt cầu.

DỮ LIỆU NGUỒN: MEDLINE và EMBASE (từ 02/2/ 2011) và Web Khoa học (từ 06/10/ 2010).

TUYỂN  CHỌN: Các nghiên cứu bắt cầu điều tra các mối liên hệ giữa hoạt động thể lực hoặc tình dục với  và nhồi máu cơ tim (NMCT) hoặc tử vong đột ngột do bênh tim (TVĐN).

TRÍCH DỮ LIỆU: Hai nhà nghiên cứu lấy các thông tin mô tả và định lượng từ các nghiên cứu. Dùng mô hình phân tích tổng hợp biến thiên ước lượng nguy cơ tương đối (RR) và tỉ suất tuyệt đối của biến cố, dựa vào tỉ lệ mắc mới của NMCT và TVĐN từ các dữ liệu của Hoa kỳ. Dùng phương pháp tổng hợp giá trị p của Fischer  để kiểm định liệu mức độ luyện tập thể lực đều đặc có thay đổi mức biến cố và dùng tổng hợp hồi qui để  định lượng sự tương tác giữa các mức độ tập luyện thể lực  đều đặn và biến cố.

KẾT QUẢ: Tổng hợp gồm 10 nghiên cứu về hoạt động thể lực không thường xuyên, 3 nghiên về các hoạt động tình dục, và 1 nghiên cứu cho cả 2 họat động trên. Các kết cục nghiên cứu gồm NMCT ( (10 nghiên cứu), hội chứng mạch vành cấp (1 nghiên cứu), và TVĐN (3 nghiên cứu). Hoạt động thể lực và tình dục không thường xuyên có liên quan với  tăng nguy cơ NMCT (RR = 3,45; KTC 95%, 2,33-5,13, và RR = 2,70, 95% CI, 1,48-4,91, tương ứng). Hoạt động thể lực không thường xuyên có liên quan với TVĐN (RR = 4,98, 95% CI, 1,47-16,91). Khó đánh giá tỉ suất tuyệt đối của biến cố tim mạch vì họat động này không thường xuyên và nhất thời, nói chung gia tăng nguy cơ tuyệt đối với 1 giờ hoạt động thể lực hay tình dục thêm vào mỗi tuần ước tính sẽ tăng  2-3/ 10.000 người-năm bị NMCT và 1/10.000 người-năm bị TVĐN.  Mức độ luyện tập đều đặn ảnh hưởng đáng kể trên sự liên quan giữa họat động thể lực không thường xuyên trên NMCT (p=0,04) và trên họat động tình dục và NM (p=0,04); đối với mọi trường hợp, luyện tập thể lực đều đặn làm giảm nguy cơ (RR) bị biến cố tim. Đối với người luyện tập thể lực đều đặn mỗi tuần  làm giảm RR nhồi máu khoảng 45% và giảm RR bị tử vong đột ngột do tim khoảng 30%.

KẾT KUẬN: Các biến cố tim cấp có liên quan đến các họat động thể lực và họat động tình dục không thường xuyên. Các biến cố này giảm ở các người có họat động thể lực thường xuyên cao.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)