Hiệu quả và tính an toàn của diacerein trong điều trị thoái hóa khớp : một phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sang đối chứng ngẫu nhiên.

Osteoarthritis Cartilage. 2010 Mar;18(3):289-96. doi: 10.1016/j.joca.2009.10.006. Epub 2009 Oct 14.

Symptomatic efficacy and safety of diacerein in the treatment of osteoarthritis: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials.

Bartels EMBliddal HSchøndorff PKAltman RDZhang WChristensen R.

Mục tiêu:

Uớc tính hiệu quả và an toàn của diacerein như một chất giảm đau giảm trong điều trị thoái hóa khớp (THK) dựa vào phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên (RCTs) đã xuất bản. 

Phương pháp:

Tìm kiếm có hệ thống các RCTs liên quan đến điều trị THK với diacerein trong các cơ sở dữ liệu Medline , EMBASE, CINAHL, Cochrane, Web of Science… Tiêu chí chọn lựa : các thử nghiệm ngẫu nhiên so sánh diacerein và giả dược với kết cục chính là giảm đau và cải thiện chức năng. Độ hiệu quả (ES ) được ước tính bằng sự khác biệt trung bình chuẩn của Hedges . Tính an toàn của thuốc được đánh giá bằng tỉ số nguy cơ (RR) của bệnh nhân khi bị tiêu chảy , hoặc ngưng thuốc do tác dụng phụ của thuốc. Dùng mô hình  phân tích tổng hợp biến thiên, sự phù hợp được đáng gái bằng chỉ số I (2).

Kết quả:

Sáu thử nghiệm gồm 1533 bệnh nhân  được phân tích . Có sự không thống nhất giữa các nghiên cứu cao với I (2 )=56%.  Diacerein có hiệu quả giảm đau với độ hiệu lực (ES) là -0.24 [ KTC 95 %: -0.39 đến -0,08 , P = 0,003 ]. Cải thiện chức năng có ý nghĩa  về thống kê (P = 0,01) dựa trên một số lượng nhỏ không đồng nhất ( I (2 ) = 11%), nhưng độ hiệu lực về lâm sàng là có vấn đề ( ES = -0.14 ) . Nguy cơ sai lệch về xuất bản là có và các thử nghiệm với thời gian uống diacerein lâu hơn 6 tháng cho thấy không có hiệu quả. Có nguy cơ bị tiêu chảy do diacerein (RR = 3,51 [ 2,55-4,83 ] , P <0,0001 ) , và một số phải ngưng điều trị do tác dụng phụ (RR = 1,58 [ 1,05-2,36 ] , P = 0,03) .

Kết luận:

Diacerein có thể là một liệu pháp thay thế trong điều trị thoái hóa khớp ở những bệnh nhân không thể uống paracetamol hoặc các thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs) do các tác dụng phụ hoặc không  hiệu quả. Tuy nhiên , diacerein làm tăng nguy cơ tiêu chảy, và lợi ích sau 6 tháng vẫn chưa được biết rõ.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)