Hiệu quả và an toàn của thuốc ức chế bơm proton so với kháng thụ thể h-2 trong dự phòng loét chảy máu do stress trong những bệnh nhân nặng: một phân tích tổng hợp

PC Lin, Chang CH, Hsu PI, Tseng PL, Huang YB, The efficacy and safety of proton pump inhibitors vs histamine-2 receptor antagonists for stress ulcer bleeding prophylaxis among critical care patients: a meta-analysis., Crit Care Med. 2010 Apr;38(4):1197-205.

Mục tiêu: Để kiểm tra tính hiệu quả và an toàn của thuốc ức chế bơm proton so với kháng thụ thể H2 trong dự phòng loét chảy máu tiêu hóa trên do stress trong những bệnh nhân nặng.

Nguồn dữ liệu: EMBASE, PubMed, Cochrane Library, và Clinical Trials.gov.

Lựa chọn nghiên cứu: Thử nghiệm ngẫu nhiên, có so sánh trực tiếp các chất ức chế bơm proton với đối kháng thụ thể histamine-2 trong phòng chống lóet chảy máu đường tiêu hóa do stress  ở bệnh nhân ICU được công bố trước 30 tháng 5 năm 2008.

Thu thập dữ liệu: Hai người nhận xét độc lập áp dụng tiêu chuẩn tuyển chọn, đánh giá chất lượng, và trích xuất dữ liệu.

Kết cục chính là tỷ lệ chảy máu đường tiêu hóa trên do stress, và kết cục phụ là  tỷ lệ mắc viêm phổi và tử vong tại ICU.

Tổng hợp dữ liệu: Mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên đã được sử dụng để ước tính nguy cơ khác biệt chung của hai điều trị bất chấp thuốc, liều dùng, và đường dùng.

Kết quả: Chúng tôi xác định bảy thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng với tổng số 936 bệnh nhân để so sánh. Những nguy cơ khác biệt chung (KTC 95% ; giá trị p; thống kê I) của chảy máu đường tiêu hóa trên do stress so sánh ức chế bơm proton với đối kháng thụ thể histamine-2 là -0,04 (KTC 95%, -0.09-0.01; p = 0,08; I = 66%). Trong phân tích độ nhạy, loại bỏ các nghiên cứu Levy giảm đáng kể các tính không đồng nhất (từ I= 66% đến I = 26%) và chuyển nguy cơ khác biệt  tổng thể gần hơn với 0 (gộp lại nguy cơ khác biệt, -0.02; KTC 95% , -0.05-0.01; p = 0,19). Không có sự khác biệt giữa các thuốc ức chế bơm proton và đối kháng thụ thể histamine-2 trong nguy cơ viêm phổi và tử vong ở ICU, với sự khác biệt có nguy cơ gộp lại của 0,00 (KTC 95%, -0.04-0.05; p = 0,86; I = 0%) và 0,02 (KTC 95%, -0.04-0.08; p = 0,50; I = 0%), tương ứng.

Kết luận: Phân tích tổng hợp này đã không tìm thấy bằng chứng mạnh mẽ rằng các chất ức chế bơm proton là khác với đối kháng thụ thể  histamine-2  trong dự phòng chảy máu đường tiêu hóa trên do stress, viêm phổi, và tử vong ở bệnh nhân điều trị tại ICU. Bởi vì hạn chế các dữ liệu nghiên cứu, trong tương lai cần có thiết kế  tốt và ngẫu nhiên đủ mạnh, thử nghiệm lâm sàng được bảo đảm.

Người dịch: BS Trung, khoa ICU – BVĐKTT An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)