Hiệu quả và an toàn của clarithromycin ở trẻ em bị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên: một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp

Rev Invest Clin. 2012 Mar-Apr;64(2):126-35.

Efficacy and safety of clarithromycin in pediatric patients with upper respiratory infections: a systematic review with meta-analysis.

Gutiérrez-Castrellón PMayorga-Buitron JLBosch-Canto VSolomon-Santibañez Gde Colsa-Ranero A.

Source: Centro Cochrane de análisis de pruebas, Instituto Nacional de Pediatría, Secretaría de Salud.

MỤC ĐÍCH:

Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên (NKHHT) là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất ở trẻ em. Macrolides đã được coi là một trong những lựa chọn điều trị tốt nhất. Clarithromycin là một trong các macrolide được sử dụng nhiều nhất, tuy nhiên các  phân tích tổng hợp về sự an toàn và hiệu quả của thuốc này chưa được công bố.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP:

Một đánh giá có hệ thống phân tích tổng hợp các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (RCT) được tiến hành. Đối tượng nghiên cứu là trẻ em <= 12 tuổi với NKHHT. Lấy tổng quan từ Cochrane, MEDLINE, EMBASE, Lilacs and Artemisa từ năm 1966 đến tháng 1 năm 2011. Khỏi bệnh lâm sàng, thành công lâm sàng, loại trừ vi khuẩn, nguy cơ tái phát và các bất lợi rủi ro đã được phân tích. Sử dụng mô hình ảnh hưởng cố định tính tỉ số nguy cơ (RR) với khoảng tin cậy 95%

KẾT QUẢ:

Chọn 24 thử nghiêm từ 76 thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên, clarithromycin có tác dụng  điều trị tương đương với các kháng sinh khác về khỏi bệnh lâm sàng [RR 1,02 (0,98-1,06), p>0.05], thành công lâm sàng [RR 1,01 (0,99-1,03), p>0.05] và nguy cơ tái phát [RR 1,34 (0,81 – 2,21 ), p>0.05], nhưng tốt hơn về lọai trừ vi khuẩn [RR 1,06 (1,02-1,09), p= 0,001], và ít có tác dụng phụ  [RR 0.77 (0,65-0,90), p = 0,001.

KẾT LUẬN:

Bằng chứng với chất lượng cao cho thấy clarithromycin là một lựa chọn an toàn và hiệu quả cho việc điều trị các NKHHT ở trẻ em. Hơn nữa khả năng diệt trừ vi khuẩn tốt hơn. Với khả năng chữa khỏi, thành công lâm sàng và ít nguy cơ tái phát, clarithromycin được xem xét như là một thay thế quan trọng.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)