Hiệu quả tiêm ngừa viêm gan b ở trẻ sơ sinh mà mẹ có kháng nguyên bề mặt viêm gan b (hbsag) dương tính: tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp

Effect of hepatitis B immunisation in newborn infants of mothers positive for hepatitis B surface antigen: systematic review and meta-analysis.

BMJ. 2006 Feb 11;332(7537):328-36. Epub 2006 Jan 27.

Lee CGong YBrok JBoxall EHGluud C.  Cochrane Hepato-Biliary Group,Copenhagen Trial Unit,Copenhagen University Hospital,Denmark.

Mục tiêu: Nhằm đánh giá hiệu quả của vaccine và immunoglobulin viêm gan B ở trẻ sơ sinh mà mẹ có HBsAg dương tính.

Thiết kế nghiên cứu: Tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp các nghiên cứu ngẫu nhiên có nhóm chứng.

Nguồn dữ liệu: Tìm các dữ liệu điện tử và dữ liệu trên báo.

Phương pháp tổng quan: Các nghiên cứu ngẫu nhiên có nhóm chứng được đánh giá chất lượng phương pháp. Phân tích tổng hợp được tiến hành trên ba kết cục: nguy cơ tương đối xảy ra viêm gan B, mức tạo kháng thể đối với kháng nguyên bề mặt (HBsAg) và các biến cố bất lợi.

Kết quả: 29 nghiên cứu ngẫu nhiên có nhóm chứng được chọn, có 5 nghiên cứu đạt chất lượng cao. Chỉ 3 nghiên cứu bao gồm cả những bà mẹ có HBsAg âm tính. So sánh với placebo hoặc không can thiệp, vaccine giảm tỷ lệ viêm gan B (RR 0.28, KTC 95% 0.2 – 0.4; 4 nghiên cứu). Khác biệt không có ý nghĩa tỷ lệ viêm gan B giữa vaccine tái tổ hợp và vaccine tạo ra từ huyết tương (RR 1.0, KTC 95% 0.71 – 1.42; 4 nghiên cứu) và giữa liều cao và liều thấp (vaccine từ huyết tương RR 0.97, KTC 95% 0.55 – 1.68, 3 nghiên cứu; vaccine tái tổ hợp RR 0.78, KTC 95% 0.31 – 1.94, 1 nghiên cứu). So sánh với placebo hoặc không can thiệp, immunoglobulin hoặc phối hợp giữa vaccine từ huyết tương và immunoglobulin  giảm tỷ lệ viêm gan B (immunoglobulin RR 0.5, KTC 95% 0.41 – 0.6, 1 nghiên cứu; vaccin và immunoglobulin RR 0.08, KTC 95% 0.03 – 0.17, 3 nghiên cứu). So sánh với chỉ dùng vaccine và phối hợp vaccine với immunoglobulin thì giảm tỷ lệ viêm gan B (RR 0.54, KTC 95% 0.41 – 0.73, 10 nghiên cứu). Vaccine và immunoglobulin viêm gan dường như an toàn, nhưng có một vài nghiên cứu đã báo cáo sự cố bất lợi.

Kết luận: Vaccine viêm gan B, immunoglobulin viêm gan B hoặc phối hợp cả hai, có tác dụng dự phòng viêm gan B ở trẻ sơ sinh mà mẹ có HBsAg dương tính.

Người dịch: Bs Phong – khoa Sản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)