Hiệu quả thuốc chẹn β trên bệnh nhân suy tim kèm rung nhĩ

 

HIỆU QUẢ THUỐC CHẸN β TRÊN BỆNH NHÂN SUY TIM KÈM RUNG NHĨ:

MỘT PHÂN TÍCH GỘP  

Efficacy of β blockers in patients with heart failure plus atrial fibrillation: an individual-patient data meta-analysis.

Lancet. 2014 Sep 2. pii: S0140-6736(14)61373-8. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61373-8.

Kotecha D1Holmes J2Krum H3Altman DG2Manzano L4Cleland JG5Lip GY6Coats AJ7Andersson B8Kirchhof P9von Lueder TG10Wedel H11Rosano G12Shibata MC13Rigby A14Flather MD15on behalf of the Beta-Blockers in Heart Failure Collaborative Group.

 

Đặt vấn đề:

Suy tim và rung nhĩ thường cùng tồn tại và gây ra tỉ lệ bệnh tim mạch cũng như tỉ lệ tử vong đáng kể. Thuốc chẹn β được chỉ định ở bệnh nhân suy tim có triệu chứng và giảm phân suất tống máu. Tuy nhiên, hiệu quả của thuốc chẹn Beta ở BN suy tim kèm rung nhĩ chưa được kiểm chứng rõ ràng. Do đó, chúng tôi tiến hành phân tích gộp để đánh giá hiệu quả của thuốc chẹn β khi điều trị trên BN suy tim có nhịp xoang so sánh với BN suy tim kèm rung nhĩ.

Phương pháp:

Chúng tôi sử dụng dữ liệu từ mười thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng so sánh các thuốc chẹn β với giả dược trên BN suy tim. Nhịp xoang hoặc rung nhĩ cần phải được khẳng định chắc chắn trên điện tâm đồ. Tiêu chí chính là tử vong do mọi nguyên nhân. Phân tích số liệu theo chủ định (intent-to-treat analysis). Dữ liệu kết cục được phân tích gộp dạng hồi quy tuyến tính Cox hiệu chỉnh. Nghiên cứu này được đăng ký với Clinicaltrials.gov, số NCT0083244, và Prospero, số CRD42014010012.

Kết quả:

Có 18.254 BN được nghiên cứu, 13.946 BN (76%) nhịp xoang và 3.066 BN (17%) rung nhĩ. Tỷ lệ tử vong thô qua theo dõi trung bình từ 1-5 năm (SD 1,1) là 16% (2.237/13.945) ở BN nhịp xoang và 21% (633/3.064) ở những BN rung nhĩ. Điều trị bằng chẹn β làm giảm đáng kể trong tất cả nguyên nhân tử vong ở bệnh nhân có nhịp xoang (tỉ số nguy cơ 0,73; 0,67-0,80; p <0,001), nhưng chẹn β lại không làm giảm được tỉ lệ tử vong trên BN rung nhĩ (0,97 ; 0,83-1,14; p = 0,73), với giá trị p có ý nghĩa cho nhịp tim căn bản (p = 0,002). Sự thiếu hiệu quả trong tiêu chí chính được ghi nhận ở tất cả các phân nhóm của BN rung nhĩ gồm tuổi, giới, phân suất tống máu thất trái.

Giải thích:

Dựa trên kết quả nghiên cứu của chúng tôi, thuốc chẹn β không nên được sử dụng ưu tiên hơn những thuốc kiểm soát nhịp khác và không nên được xem là một liệu pháp tiêu chuẩn để cải thiện tiên lượng ở BN suy tim kèm rung nhĩ.

                  

   Người dịch: BS Phạm Huỳnh Minh Trí                   Khoa Tim mạch – Lão học

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)