Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2009 / Hiệu quả thải sắt trong điều trị ở trẻ em mắc β thalassemia tại bệnh viện an giang

Hiệu quả thải sắt trong điều trị ở trẻ em mắc β thalassemia tại bệnh viện an giang

HIEU-QUA-THAI-SAT-TRONG-DIEU-TRI-O-TRE-EM-MAC-THALASSEMIA-TAI-BVAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *