Hiệu quả liệu pháp dinh dưỡng

TỔNG QUAN HỆ THỐNG và PHÂN TÍCH GỘP

LIỆU PHÁP DINH DƯỠNG CÁ THỂ SO VỚI TƯ VẤN CHẾ ĐỘ ĂN

Ở NHỮNG BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2

A systematic review and meta-analysis of nutrition therapy compared with dietary advice in patients with type 2 diabetes

Grith Møller Henning Keinke Andersen Ole Snorgaard

The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 106, Issue 6, 1 December 2017, Pages 1394–1400, https://doi.org/10.3945/ajcn.116.139626

Tổng quan: Mặc dù có nhiều khuyến cáo, nhiều bệnh nhân ĐTĐ Type 2 nhận lời tư vấn về chế độ ăn từ các bác sĩ hoặc điều dưỡng thay vì áp dụng liệu pháp dinh dưỡng cá thể (INT) được đề nghị bởi một chuyên gia dinh dưỡng.

Mục tiêu: Nhóm nghiên cứu thực hiện một phân tích tổng hợp nhằm đánh giá hiệu quả của INT được đề nghị bởi chuyên gia dinh dưỡng so với hiệu quả của tư vấn chế độ ăn đưa ra từ các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ khác.

Thiết kế nghiên cứu: Đánh giá tổng quan có hệ thống được tiến hành trên cơ sở dữ liệu Cochrane, EMBASE, CINAHL và MEDLINE trong giai đoạn 2004–2017 cho các hướng dẫn, đánh giá và các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (RCT) đánh giá kết quả glycated hemoglobin (HbA1c), cân nặng, chỉ số khối cơ thể (BMI, đơn vị kg/m2) và chỉ số LDL-c.

Kết quả nghiên cứu: Có 5 nghiên cứu RCT bao gồm 912 bệnh nhân. Trong năm can thiệp đầu tiên (lúc 6 hoặc 12 tháng), liệu pháp can thiệp dinh dưỡng làm giảm trung bình của các tiêu chí đánh giá so với tư vấn chế độ ăn, cụ thể các tiêu chí: giảm HbA1c 0.45% (KTC 95%: 0.36% – 0.53%), giảm 0.55 BMI (KTC 95%: 0.02 – 1.1), cân nặng trung bình giảm 2.1kg (KTC 95%: 1.2 – 2.9kg) và giảm LDL-c 0.17mmol/L (KTC 95%: 0.11 – 0.23mmol/L).

Kết luận: Liệu pháp dinh dưỡng cá thể (INT) được đề nghị bởi chuyên gia dinh dưỡng có hiệu quả tốt đáng kể đến HbA1c, cân nặng và LDL-c so với phương pháp tư vấn dinh dưỡng được đề nghị bởi các chuyên gia sức khoẻ khác.

 

Người dịch: BS. Lê Nguyễn Quang Thái, Khoa dinh dưỡng, BVĐKTTAG

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)