Hiệu quả giảm đau sau phẫu thuật của magnesium truyền tĩnh mạch như một chất bổ trợ với morphine: một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp .

Middle East J Anesthesiol. 2013 Feb;22(1):11-20.

Analgesic efficacy of continuous intravenous magnesium infusion as an adjuvant to morphine for postoperative analgesia: a systematic review and meta-analysis.

Murphy JDPaskaradevan JEisler LLOuanes JPTomas VAFreck EAWu CL.

Đặt vấn đề :

Hiệu quả của truyền TM magnesium trong lúc phẫu thuật trên việc dùng opium hậu phẫu và các tác dụng phụ liên quan đến opium (ví dụ , buồn nôn và ói ) thì còn bất định bởi các kết quả từ các nghiên cứu ngẫu nhiên đối chứng (RCT) thì khác nhau. Mục tiêu của tổng quan hệ thống này là để xác định xem truyền magnesium trong lúc mổ có làm giảm sử dụng chất opium, giảm tác dụng phụ liên quan đến opium và giảm đau sau mổ.

Phương pháp:

Tìm kiếm trên thư viện Y học PubMed và cơ sở dữ liệu EMBASE . Chọn các RCT thực hiện ở người lớn có so sánh giữa 2 nhóm sử dụng opium có và không có kết hợp với truyền magnesium. Đánh giá hiệu quả bằng sự khác biệt trung bình gộp (WMD) với khoảng tin cậy 95% cho kết cục chính là sử dụng opium, sử dụng Cochrane Collaboration’s RevMan phiên bản 4.2.7 (Cochrane Collaboration, Oxford, Anh quốc) . WMD và OR được tính toán bằng sử dụng mô hình Phân tích tổng hợp ảnh hưởng ngẫu nhiên .

Kết quả:

Việc tìm kiếm tài liệu cuối cùng thu được 22 thử nghiệm gồm 1177 bệnh nhân ( 599 nhóm magnesium, 578 nhóm chứng) được đưa vào phân tích . Việc sử dụng morphine giảm đáng kể trong nhóm có magnesium (WMD = -7.40 , KTC 95%: -9.40 đến -5.41 , p <0.00001) . Tuy nhiên dùng magnesium lúc mổ không làm giảm triệu chứng nôn,ói sau mổ ( RR = 0,76 , KTC 95%: 0,52-1,09, p = 0,14) . Mức độ đau đánh giá bằng thang điểm VAS tại thời điểm 4-6 giờ sau phẫu thuật thì giảm đáng kể ở những BN có magnesium ( WMD = -0.67, KTC 95% CI : -1.12 đến -0.23, p = 0,003) , tuy nhiên không có sự khác biệt trong điểm số đau vào thời điểm 20-24 giờ sau mổ (WMD = -0.25 , KTC 95%: -0.62 đến 0.71, p = 0.17) .

Kết luận:

Dựa trên các kết quả của tổng quan hệ thống này, magnesium truyền TM trong lúc mổ có thể là một thuốc bổ trợ giảm đau sau phẫu thuật thông qua các cơ chế tác động khác nhau khi kết hợp với opium và được coi như thuốc hỗ trợ tiềm năng cho kế hoạch điều trị chống đau đa phương thức, tuy nhiên việc kết hợp với magnesium truyền trong lúc mổ không làm giảm các tác dụng phụ liên quan đến thuốc opium.

Người dịch: BS Rạng, Bệnh viện An giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)