Hiệu quả điều trị ticagrelor trước khi vào viện trong can thiệp động mạch vành qua da thì đầu ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim st chênh lên: một nghiên cứu tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp

Mục tiêu:

Xác định hiệu quả điều trị của Ticagrelor trước nhập viện trên BN nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên cần can thiệp mạch vành qua da thì đầu (PPCI).

Phương pháp:

Phân tích tổng hợp được thiết lập dựa trên cơ sở dữ liệu đến tháng 2 năm 2018 và bao gồm các nghiên cứu trước đó đã được chọn. Nguồn tài liệu nghiên cứu từ PubMed, Medline, Excerpta MedicaBASE và Cochrane. Các nghiên cứu đã so sánh nhóm tiền điều trị (sử dụng Ticagrelor trước nhập viện) với nhóm đối chứng (Ticagrelor trong bệnh viện) và tìm thấy sự khác biệt về kết quả can thiệp mạch vành qua da thì đầu cho BN bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên.

Kết quả:

Hai nghiên cứu được chọn có tổng cộng 1915 đối tượng. Tỷ lệ huyết khối trong stent ở nhóm đối chứng cao hơn nhóm tiền điều trị có ý nghĩa thống kê (p <0,01), nhưng không có sự khác biệt đáng kể về các yếu tố phụ như tử vong do mọi nguyên nhân (p = 0,88), nhồi máu cơ tim (p = 0,17) và đột quỵ (p = 0,49).

Kết luận:

Ticagrelor trước khi vào viện làm giảm có ý nghĩa tỷ lệ huyết khối trong stent ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên đã được can thiệp mạch vành qua da thì đầu.

Người dịch BS Phạm Huỳnh Minh Trí

Khoa Tim mạch lão học – BVĐK Trung tâm An Giang

Bản gốc

J Pak Med Assoc. 2019 Sep;69(9):1344-1348.

Effect of Pre-Hospital Ticagrelor in Primary Percutaneous Coronary Intervention on Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction: A systematic review and meta-analysis.

Wang H1Pang X1Yang J1Shao J1Zhang J1Wang L2Mou H1.

  1. Department of Cardiology, Heart center, Three Gorges Central Hospital, China.
  2. Department of Central Laboratory, Three Gorges Central Hospital, China.

Abstract

OBJECTIVE:

To determine the therapeutic effects of pre-admission ticagrelor in acute ST elevation myocardial infarction after primary percutaneous coronary intervention.

METHODS:

The meta analysis was conducted at the period from the establishment of the database to the February 2018 period, and comprised earlier studies that were selected after comprehensive search of PubMed, Medline, Excerpta Medica dataBASE and Cochrane databases. The studies compared the pre-treatment group (pre-hospital ticagrelor) with the control group (in-hospital ticagrelor) and found differences in primary percutaneous coronary intervention outcomes for sick individuals suffering from acute ST elevation myocardial infarction.

RESULTS:

The two studies selected together had 1915 subjects. The rate of stent thrombosis in the control group was higher than in the pre-treatment group (p<0.01), but there were no significant differences in all-cause mortality (p=0.88), myocardial infarction (p=0.17) and stroke (p=0.49).

CONCLUSIONS:

Pre-hospital ticagrelor decreased the incidence of stent thrombosis in patients with acute ST elevation myocardial infarction who underwent primary percutaneous coronary intervention.

HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TICAGRELOR TRƯỚC KHI VÀO VIỆN

TRONG CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA THÌ ĐẦU

BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM ST CHÊNH LÊN:

MỘT NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP.

Mục tiêu:

Xác định hiệu quả điều trị của Ticagrelor trước nhập viện trên BN nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên cần can thiệp mạch vành qua da thì đầu (PPCI).

Phương pháp:

Phân tích tổng hợp được thiết lập dựa trên cơ sở dữ liệu đến tháng 2 năm 2018 và bao gồm các nghiên cứu trước đó đã được chọn. Nguồn tài liệu nghiên cứu từ PubMed, Medline, Excerpta MedicaBASE và Cochrane. Các nghiên cứu đã so sánh nhóm tiền điều trị (sử dụng Ticagrelor trước nhập viện) với nhóm đối chứng (Ticagrelor trong bệnh viện) và tìm thấy sự khác biệt về kết quả can thiệp mạch vành qua da thì đầu cho BN bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên.

Kết quả:

Hai nghiên cứu được chọn có tổng cộng 1915 đối tượng. Tỷ lệ huyết khối trong stent ở nhóm đối chứng cao hơn nhóm tiền điều trị có ý nghĩa thống kê (p <0,01), nhưng không có sự khác biệt đáng kể về các yếu tố phụ như tử vong do mọi nguyên nhân (p = 0,88), nhồi máu cơ tim (p = 0,17) và đột quỵ (p = 0,49).

Kết luận:

Ticagrelor trước khi vào viện làm giảm có ý nghĩa tỷ lệ huyết khối trong stent ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên đã được can thiệp mạch vành qua da thì đầu.

   Người dịch BS Phạm Huỳnh Minh Trí khoa Tim mạch BVĐKTT An Giang

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)