Hiệu quả của việc dự phòng kháng sinh trong phẫu thuật răng cối thứ 3 (răng 8): phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng

Effectiveness of antibiotic prophylaxis in third molar surgery: a meta-analysis of randomized controlled clinical trials.

Ren YFMalmstrom HS.

EastmanDentalCenter,UniversityofRochester,Rochester,NY14620,USA. yanfang_ren@urmc.rochester.edu

Mục đích: Chúng tôi tiến hành tổng hợp các bài báo đã công bố các thử nghiệm lâm sàng về hiệu quả của việc dự phòng kháng sinh trong phẫu thuật răng 8.

Vật liệu và phương pháp: Tìm kiếm các cơ sở dữ liệu điện tử nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng. Biến kết cục chính gồm viêm xương ổ răng (VXOR) và nhiễm trùng vết mổ (NTVM) . Dữ liệu rút ra được phân tích tổng hợp với mô hình ảnh hưởng biến thiên. Tính toán số cần điều trị (NNT).

Kết quả: Có 2.932 bệnh nhân phân bổ ngẫu nhiên trong 16 thử nghiệm lâm sàng được báo cáo kết cục  viêm xương ổ răng. Có 84/ 1.350 (6,2%) trong nhóm điều trị và 228/1.582 (14,4%) trong nhóm chứng bệnh nhân có VXOR.  Điều trị kháng sinh toàn thân có hiệu quả giảm nguy cơ  VXOR (OR= 2.175)  với NNT là 13.  Có 2.396 bệnh nhân phân bổ ngẫu nhiên trong 12 thử nghiệm lâm sàng được báo cáo kết cục NTVM. Có 44/1.100 (4%) trong nhóm điều trị và 78/1.286 (6,1%)  bệnh nhân trong nhóm chứng có NTVM. Điều trị kháng sinh toàn thân có hiệu quả giảm nguy cơ NTVM (OR= 1,794) với NNT là 25. Liều kháng sinh cho vào trước phẫu thuật làm  giảm nguy cơ VXOR và nhiễm trùng vết mổ.

Kết luận:  Kháng sinh toàn thân được sử dụng trước phẫu thuật răng số 8 có  hiệu quả trong việc giảm tỉ lệ viêm xương ổ răng và nhiễm trùng vết mổ.

Người dịch: BS Hằng, khoa RHM – BVĐKTTAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)