Hiệu quả của tỏi trên huyết áp: một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp

BMC Cardiovasc Disord. 2008 Jun 16;8:13.

Effect of garlic on blood pressure: a systematic review and meta-analysis. Ried K, Frank OR, Stocks NP, Fakler P, Sullivan T.

Discipline of General Practice, The University of Adelaide, Adelaide, South Australia. karin.ried@adelaide.edu.au

Đặt vấn đề: Các trị liệu tăng huyết áp không dược phẩm có tiềm năng giảm nguy cơ bệnh tim mạch ở mức độ dân số. Nghiên cứu (NC) trên động vật cho thấy tỏi làm giảm huyết áp, tuy nhiên các NC chính trên người và các NC không tổng hợp cho kết quả khác nhau. Với ngày càng  quan tâm các trị liệu  bổ sung cho tăng huyết áp (THA), vì vậy cần cập nhập các tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp các nghiên cứu điều tra hiệu quả của chế phẩm tỏi trên huyết áp từ năm 1994.

Phương pháp: Chúng tôi tìm kiếm cơ sở dữ liệu trên Medline và Embase cho các nghiên cứu được xuất bản từ  năm1955 đến tháng 10/2007. Các thử nghiệm đói chứng ngẫu nhiên (RCTs) chỉ sử dụng chế phẩm tỏi, có ghi nhận HA tâm thu và/hoặc HA tâm trương và độ lệch chuẩn trong phân tích tổng hợp. Chúng tôi cũng tiến hành phân nhóm phân tích dựa vào HA nền (có hoặc không có THA) lúc khởi đầu. Dùng phân tích tổng hợp để kiểm tra sự liên quan giữa trị số huyết áp kết cục với thời gian điều trị, liều dùng, và huyết áp lúc bắt đầu điều trị.

Kết quả: Có 11/25 nghiên cứu đủ chuẩn để chọn trong phân tích tổng hợp. Phân tích tổng hợp của các nghiên cứu cho thấy trị trung bình HA tâm thu giảm xuống 4.6 ± 2,8 mmHg trong nhóm dùng tỏi so với giả dược (n = 10; p = 0,001). Trong phân nhóm người có THA, trị HA tâm thu trung bình giảm 8,4 ± 2,8 mmHg(n = 4; p <0,001) và HA tâm trương giảm 7,3 ±1,5 mmHg (n = 3; p <0.001). Phân tích hồi qui cho thấy có sự liên hệ có ý nghĩa giữa HA khi bắt đầu can thiệp và mức độ giảm huyết áp (HA tâm thu: R = 0,057; p = 0,03; HA tâm trương: R = -0,315; p = 0,02).

Kết luận: Phân tích tổng hợp của chúng tôi cho thấy rằng các chế phẩm tỏi có tác dụng giảm HA ở các người THA tốt hơn so với giả dược.

Người dịch: BS Rạng – BVĐKTTAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)