Hiệu quả của thuốc giảm đau “không thuốc phiện” sau phẫu thuật răng: một phân tích tổng hợp

Anesth Prog. 1997 Fall;44(4):119-26.

The efficacy of nonopioid analgesics for postoperative dental pain: a meta-analysis.

Ahmad NGrad HAHaas DAAronson KJJokovic ALocker D.

Faculty of Dentistry,University of Toronto,Ontario,Canada.

Bằng chứng về hiệu quả của thuốc giảm đau không thuốc phiện trong kiểu đau răng đã được nghiên cứu bằng phân tích tổng hợp. Nghiên cứu thu được bởi sự tìm kiếm y văn từ  8/1996 lui trở về 1975 sử dụng thuật ngữ đau, thuốc giảm đau và nha khoa. Điều này giúp tổng quan được 294 bài báo, trong đó chỉ có 33 nghiên cứu đủ tiêu chuẩn đưa vào. Thang điểm đau được chuyển thành thang điểm phần trăm thông dụng và so sánh khác biệt với trung bình trọng số (weighted mean) và khoảng tin cậy là 95%. Nhìn chung, liều điều trị thuốc kháng viêm nonsteroid (NSAIDs) thường sử dụng trong nha khoa có hiệu quả hơn sự kết hợp acetaminophen (600 hay 650mg) với Codein (60mg). Tương tự, liều đặc trị của diflunisal, flurbiprofen, ibuprofen, và  ketorolac có hiệu quả hơn sự kết hợp acetaminophen-codeine. Những kết quả định lượng cho thấy NSAIDs có thể có hiệu quả hơn sự kết hợp  acetaminophen-codeine để giảm đau sau phẫu thuật răng.

Người dịch: BS Hằng, khoa RHM – BVĐKTTAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)