Hiệu quả của sulfat kẽm trong bệnh cảm ở trẻ em: nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi

Kurugöl ZBayram NAtik T. Effect of zinc sulfate on common cold in children: randomized, double blind study. Pediatr Int. 2007 Dec;49(6):842-7. Khoa Nhi, đại học Ege, Khoa Y, Thổ Nhĩ Kỳ, zafer.kurugol@ege.edu.tr

ĐẶT VẤN ĐỀ: Mục đích của NC ngẫu nhiên, mù đôi có đối chứng này nhằm xác định hiệu quả của sulfat kẽm trên độ nặng và thời gian mắc bệnh cảm ở trẻ em.

 

PHƯƠNG PHÁP: Tuyển chọn tất cả các trẻ có ít nhất 2 trong 10 triệu chứng cảm xuất hiện 24-48 giờ sau khởi bịnh. Các trẻ này được phân bổ ngẫu nhiên dùng sulfat kẽm hoặc giả dược. Ghi nhận các triệu chứng và tác dụng phụ vào sổ nhật ký. Triệu chứng được đánh giá bằng thang điểm: không triệu chứng (0), nhẹ (1), trung bình (2), nặng (3).

KẾT QUẢ: Có 150 trẻ tham gia vào NC và còn 120 trẻ được phân tích khi hoàn tất NC. Thời gian trung vị của triệu chứng cảm là 6 ngày (P = 0.20), và  thời gian trung vị của triệu chứng sổ mũi là 5 ngày cho cả 2 nhóm (P = 0.09). Tuy nhiên điểm độ nặng thấp hơn ở nhóm dùng kẽm. Điểm độ nặng nhóm có dùng kẽm thấp hơn chủ yếu do cải thiện triệu chứng mũi tốt hơn. Tác dụng phụ giống nhau ở cả 2 nhóm

KẾT LUẬN: Sulfat kẽm không làm giảm thời gian mắc bịnh cảm, tuy nhiên dường như chúng có hiệu quả làm giảm độ nặng các triệu chứng cảm ở trẻ em .

Ngừời dịch: BS Rạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)