Hiệu quả của statin ở bệnh nhân bị bệnh thận do đái tháo đường: một phân tích tổng hợp các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên.

Efficacy of statins in patients with diabetic nephropathy: a meta-analysis of

randomized controlled trials.

Shen X 1 , Zhang Z 2 , Zhang X 2 , Zhao J 2 , Zhou X 2 , Xu Q 1 , Shang H 2 , Dong J 3 , Liao L 4 .

Lipids Health Dis. 2016 Oct 12;15(1):179.

Tóm tắt

TỔNG QUAN:

Tác dụng của statins ở bệnh nhân bị bệnh thận do đái tháo đường là gây tranh cãi. Với sự

quan tâm ngày càng tăng về vai trò điều trị của statin trong bệnh thận do đái tháo đường,

cần phải đánh giá hiệu quả thực sự của nó.

PHƯƠNG PHÁP:

PubMed, EMBASE, Web of Science databases, Cochrane Central Register of Controlled

Trials and China National Knowledge Infrastructure đã được tìm kiếm một cách có hệ

thống các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (RCTs) trên statin ở bệnh nhân bị bệnh thận

do đái tháo đường.

KẾT QUẢ:

Mười bốn thử nghiệm với 2866 người tham gia đã được đưa vào phân tích gộp của chúng

tôi. So với giả dược, albumin niệu và tỷ lệ tiểu albumin niệu trong nhóm statins giảm

0,46 [KTC 95%, – 0,68 đến -0,25, P <0,0001] và 1,68 (KTC 95% , -3,23 đến -0,12, P =

0,03) tương ứng. Việc giảm albumin niệu lớn hơn ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 với

bệnh thận đái tháo đường [chênh lệch trung bình chuẩn (SMD), -0.56;KTC 95% , -0,80

đến -0,32, P <0,00001] và giảm đáng kể trong giai đoạn 1 đến 3 năm điều trị statin

(SMD, -0,57, KTC 95%, -0,95 đến -0,19, p = 0,003). Phân tích phân nhóm cho thấy tác

dụng của statin mạnh hơn ở những bệnh nhân có albumin niệu bệnh lý: thay đổi -0,71

(KTC 95%, -1,09 đến -0,33, P = 0,0003) đối với những người có lượng urê niệu 30 đến

300 mg / ngày, -0,37 (KTC 95% , -0,67 đến -0,06, P = 0,02) đối với những người có urê

niệu 300 mg / ngày và -0,29 (KTC 95%, -0,78 đến 0,21, P = 0,26) đối với những người

có urê niệu 30 mg / Ngày. Ngược lại, statins không làm giảm đáng kể tỷ lệ lọc cầu thận

ước lượng, creatinine huyết thanh và nồng độ urê trong máu.

KẾT LUẬN:

Statins làm giảm albumin niệu và tỷ lệ bài tiết albumin niệu đáng kể. Hiệu quả của statins

trên chức năng thận là phụ thuộc vào thời gian và tốt hơn ở bệnh nhân đái tháo đường

type 2 với bệnh thận.

TỪ KHÓA:

Diabetic Nephropathy; Meta-analysis; Statins

Người dịch: Ths.Bs Phạm Ngọc Hoa, Trưởng khoa Nội tổng hợp, BVĐKTT An Giang

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)