Hiệu quả của lọc máu sớm trên chức năng tạng và áp lực ổ bụng ở những bệnh nhân viêm tụy cấp nặng với hội chứng khoang bụng

Clin Nephrol. 2019 Aug 26. doi: 10.5414/CN109435. [Epub ahead of print]

Effects of early hemofiltration on organ function and intra-abdominal pressure in severe acute pancreatitis patients with abdominal compartment syndrome
.

Xu JMYang HDTian XP.

Abstract

OBJECTIVE:

To study the effects of early continuous veno-venous hemofiltration (CVVH) on organ function and intra-abdominal pressure (IAP) in severe acute pancreatitis (SAP) patients with abdominal compartment syndrome (ACS).

MATERIALS AND METHODS:

48 SAP patients with ACS were included in this study. Among them, 37 patients, receiving both conventional treatment and hemofiltration therapy in the ICU, were regarded as the treatment group, and the rest, receiving only conventional treatment, were regarded as the control group. Symptoms, signs, and adverse reactions of both groups were observed and recorded during treatments. Serum and urine amylase, liver and kidney function, C-reactive protein, and intra-abdominal pressure of the patients were detected before and on days 1, 2, 3, 4, 5, and 6 after treatment.

RESULTS:

1. Symptoms and signs in the treatment group disappeared quickly, and their hospitalization time was significantly shorter than those of control group (p < 0.05). 2. After treatment, on days 1, 2, 3, 4, 5, and 6, patients’ serum and urine amylase levels, C-reactive protein, and intra-abdominal pressure were significantly lower, and liver and kidney function was significantly better than those of the control group (p < 0.05).

CONCLUSION:

Early hemofiltration in SAP with ACS can effectively reduce intra-abdominal pressure, improve symptoms, accelerate liver and renal function recovery, avoid multiple organ failure and decrease mortality rate.
.

BÀI DỊCH

Hiệu quả của lọc máu sớm trên chức năng tạng và áp lực ổ bụng ở những bệnh nhân viêm tụy cấp nặng với hội chứng khoang bụng

Xu JMYang HDTian XP.

Tóm tắt:

MỤC tiÊu:

Nghiên cứu hiệu quả của lọc máu tĩnh mạch– tĩnh mạch liên tục(CVVH) trên chức năng tạng và áp lực ổ bụng (IAP) ở những bệnh nhân viêm tụy cấp nặng(SAP) với hội chứng khoang bụng (ACS).

(CVVH: continuous veno-venous hemofiltration; IAP: intra-abdominal pressure; SAP: in severe acute pancreatitis; ACS: abdominal compartment syndrome)

TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP:

48 bệnh nhân viêm tụy cấp nặng (SAP) với hội chứng khoang bụng (ACS) được đưa vào nghiên cứu này. Trong số đó, 37 bệnh nhân được điều trị bằng cả hai phương pháp điều trị thông thường (conventional) và điều trị lọc máu (hemofiltration) ở khoa Hồi sức tích cực (ICU), được coi là nhóm điều trị (treatment group) và phần còn lại chỉ được điều trị phương pháp thông thường, được coi là nhóm đối chứng (control group). Các triệu chứng cơ năng, thực thể, và phản ứng có hại của cả hai nhóm đã được quan sát và ghi lại trong quá trình điều trị. Amylase huyết thanh và nước tiểu, chức năng gan, thận, protein C phản ứng (CRP) và áp lực trong ổ bụng của những bệnh nhân đã được ghi nhận vào lúc trước điều trị và vào các ngày 1, 2, 3, 4, 5 và 6 sau điều trị.

KẾT QUẢ:

1. Triệu chứng cơ năng và thực thể của nhóm điều trị (treatment group) biến mất nhanh chóng và thời gian nằm viện của họ ngắn hơn có ý nghĩa so với nhóm chứng (control group) với p < 0.05.

2. Sau điều trị, vào các ngày 1, 2, 3, 4, 5 và 6, nồng độ amylase huyết thanh và amylase nước tiểu của bệnh nhân, protein C phản ứng (CRP) và áp lực trong ổ bụng thấp hơn có ý nghĩa, và chức năng gan thận tốt hơn có ý nghĩa so với những bệnh nhân nhóm chứng (control group) với p < 0.05.

kẾt luẬn:

Lọc máu sớm ở những bệnh nhân viêm tụy cấp nặng (SAP) với hội chứng khoang bụng (ACS) có thể làm giảm áp lực trong ổ bụng, cải thiệu triệu chứng, nhanh chóng hồi phục chức năng gan thận, tránh được suy đa cơ quan và làm giảm tỉ lệ tử vong một cách hiệu quả.

Người dịch: BS PHAN NHẬT HÙNG – khoa Nội Tiêu hóa – Huyết học

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)