Hiệu quả của ivabradine lên huyết động và chức năng co bóp trên bn suy chức năng tâm thu thất trái: một tổng quan hệ thống và phân tích gộp.

Effects of Ivabradine on Hemodynamic and Functional Parameters in Left Ventricular Systolic Dysfunction: a Systematic Review and Meta-analysis.

Patel PA1Ali N2Roy A3Pinder S2Cubbon RM2Kearney MT2Witte KK2.

J Gen Intern Med. 2018 Jul 18. doi: 10.1007/s11606-018-4578-4.

Tóm tắt

VẤN ĐỀ:

Ivabradine được cấp phép là thuốc dùng để điều trị bổ sung trên BN có suy giảm chức năng tâm thu thất trái (LVSD) nặng với nhịp xoang bình thường và kiểm soát nhịp chưa tối ưu, nhưng tác dụng này vẫn chưa được xác định đầy đủ. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của Ivabradine lên huyết động và chức năng tâm thu ở tất cả bệnh nhân có giảm chức năng tâm thu thất trái.

PHƯƠNG PHÁP:

Tìm kiếm dữ liệu từ MEDLINE (1996-2017), Embase (1996-2017), Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), Cochrane Database of Systematic Reviews, ClinicalTrials.gov , and ISI Web of Science cho các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên (RCTs) nhằm đánh giá phác đồ trị liệu chuẩn (SMT) có thêm Ivabradine so sánh với trị liệu chuẩn đơn độc trên BN suy giảm chức năng tâm thu thất trái (LVSD). Mỗi thử nghiệm đều được phân tích bằng Cochrane Collaborations Risk of Bias tool.

KẾT QUẢ:

Có 8 nghiên cứu RCT với 17.823 bệnh nhân. Điều trị bổ sung Ivabradine làm giảm nhịp tim khi nghỉ (khác biệt trung bình 10,3 nhịp trên phút; p <0,001), cải thiện phân suất tống máu (MD 3,6%, p <0,001) và duy trì huyết áp tâm thu (MD 3,4 mmHg; p = 0,09). Phân tầng về độ nặng suy tim tâm thu không bị ảnh hưởng bởi những cải thiện về nhịp tim và phân suất tống máu. Những cải thiện nhỏ đã được ghi nhận trong dung nạp tập thể dục (khác biệt chuẩn 5.9 s; p = 0,004) và với lượng oxy tiêu thụ tối đa (MD 2,9 ml / kg / phút; p = 0,02).

THẢO LUẬN:

Điều trị kết hợp với Ivabradine trên BN suy giảm chức năng tâm thu thất trái thường giúp cải thiện tình trạng huyết động và phân suất tống máu. Lợi ích của Ivabradine dường như luôn được bảo tồn bất kể EF ban đầu. Đây là một phân tích tổng hợp của nhiều nghiên cứu RCT, mặc dù chúng tôi bị giới hạn bởi việc loại trừ các phân tích hậu kiểm cũng như thiếu tiếp cận với dữ liệu về tình trạng BN và cả sự khác nhau giữa các nghiên cứu (ở một số điểm cơ bản). Hơn nữa, chúng ta cần những nghiên cứu RCT quy mô lớn hơn để đánh giá hiệu quả của Ivabradine với suy giảm chức năng tâm thu thất trái không nặng.

BS Phạm Huỳnh Minh Trí – Khoa Tim mạch Lão học – BVĐKTT An Giang

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)