Hiệu quả của điều trị atorvastatin trước đây trên tần suất viêm phổi bệnh viện và đánh giá dấu ấn sinh học ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não

Effect of Prior Atorvastatin Treatment on the Frequency of Hospital Acquired Pneumonia and Evolution of Biomarkers in Patients with Acute Ischemic Stroke: A Multicenter Prospective Study.

Biomed Res Int. 2017; 2017: 5642704.

Published online 2017 Mar 5. doi:  10.1155/2017/5642704

Yu Y1Zhu C2Liu C3Gao Y1.

 

Mục tiêu: Đánh giá liệu những bệnh nhân trước đây điều trị atorvastatin có giảm tần suất viêm phổi bệnh viện?

Phương pháp: Tổng cộng 492 bệnh nhân đột quị thiếu máu não cấp Glasgow ≤ 8 điểm được đưa vào nghiên cứu. Nhóm trước đây có điều trị atorvastatin (n=268) và nhóm không có điều trị atorvastatin (n=224). Tất cả bệnh nhân được cho atorvastatin mỗi đêm trong suốt thời gian nằm viện. Tần suất viêm phổi bệnh viện và tử vong ở thời điểm 28 ngày được đo lường. Các mức độ của dấu ấn viêm sinh học: bạch cầu, procalcitonin, TNFα và Interleukin-6 được đo lường.

Kết quả: Không có sự khác nhau có ý nghĩa về tỷ lệ viêm phổi bệnh viện giữa nhóm trước đây điều trị atorvastatin và nhóm không có điều trị atorvastatin  (24.74% so với 24.55%, p>0.05) và tử vong ở thời điểm 28 ngày (50.72% so với 58.18%, p>0.05). Tuy nhiên, điều trị atorvastatin trước đây làm thay đổi tử vong liên quan đến thở máy (36.54% so với 58.14%, p=0.041) và chứng tỏ là yếu tố bảo vệ (HR, 0.564; 95%CI, 0.310-0.825), p=0.038). Nồng độ TNFα và interleukin-6 ở những trường hợp sử dụng atorvastatin trước đây viêm phổi thở máy thấp hơn những trường hợp không sử dụng atorvastatin viêm phổi thở máy (p<0.01).

Kết luận: Những bệnh nhân đột quị thiếu máu não cấp có sử dụng atorvastatin trước đây liên quan đến nồng độ thấp của TNFα và interleukin-6 và cải thiện kết cục viêm phổi thở máy.
Người dịch: Bs Mai Nhật Quang, trưởng khoa Nội thần kinh

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)