Hiệu quả của chăm sóc miệng trong ngăn ngừa viêm phổi thở máy. tổng quan hệ thống và phân tích gộp các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên

Enferm Clin. 2011 Nov-Dec;21(6):308-19. doi: 10.1016/j.enfcli.2011.09.008. Epub 2011 Nov 25.

[Effectiveness of oral care in the prevention of ventilator-associated pneumonia. systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials].

Zamora Zamora F.

Source: Unidad de Cuidados Intensivos, Complejo Hospitalario de Jaén, Hospital Universitario Médico-Quirúrgico, Jaén, España. zzfranc@hotmail.es

Mục tiêu

Xác định hiệu quả của chăm sóc miệng trong ngăn ngừa viêm phổi thở máy (VAP).

Phương pháp

Tìm kiếm các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên (RCTs) ở CINAHL, Cuiden Plus, Pub Med, EMBASE, ENFISPO, Cochrane, Cuiden, DARE, EBE, JBI và tra cứu lại từ đầu các số liệu đến ngày 3 tháng 5 năm 2010. Không có giới hạn về ngôn ngữ, tuổi, giới tính hay bệnh đi kèm. Các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên so sánh việc chăm sóc miệng và xác định hiệu quả của chúng trong việc phòng ngừa VAP. Sự khác biệt được phân tích dựa trên hiệu quả và tác động bảo vệ. Xử lý số liệu bằng phần mềm Epidat 3.1. Trong 858 nghiên cứu, chỉ có 14 là đáp ứng được mục tiêu lựa chọn.

Kết quả

Sử dụng mô hình ảnh hưởng biến thiên cho thấy các kết quả có ý nghĩa thống kê trong lợi ích của chlorhexidin như một nhân tốt bảo vệ với VAP (RR=0,7065; 95% KTC: 0,5568-0,8963). Dùng chlorhexidin 0,12% 2 lần/ngày cho nguy cơ tương đối RR là 0,69; KTC 95%: 0,53-0,91 và chlorhexidin 0,2%  4 lần/ngày có RR là 0,53; KTC 95%: 0,31 to 0,90), khác biệt có ý nghĩa thống kê. Dùng chlorhexidin 0,12% và 0,2%  3 lần/ngày và đánh răng không mang đến kết quả có ý nghĩa khác biệt. 

Kết luận

Sử dụng Chlorhexidin trong chăm sóc miệng như một nhân tố bảo vệ trong viêm phổi do thở máy. Đánh răng không giúp phòng ngừa VAP. Cần thêm các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có can thiệp trong việc phòng ngừa để khẳng định các kết quả này.

Người dịch: Bs Trung, khoa ICU và Ds Phát, CT AstraZeneca

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)