Hiệu quả của các sản phẩm cacao trên huyết áp: tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp

Am J Hypertens. 2010 Jan;23(1):97-103. Epub 2009 Nov 12.

Effect of cocoa products on blood pressure: systematic review and meta-analysis.

Desch SSchmidt JKobler DSonnabend MEitel ISareban MRahimi K,Schuler GThiele H.

Department of Cardiology, University of Leipzig-Heart Center,Leipzig,Germany. stdesch@web.de

 

Các sản phẩm cacao như sôcôla sậm (dark chocolate) và nứớc uống cacao có thể làm hạ huyết áp do chúng có chứa nhiều chất flavanol.

 

Phương pháp: Chúng tôi thực hiện 1 phân tích tổng hợp gồm các TN lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên đánh giá hiệu quả của các sản phẩm cacao giàu flavanol làm chống tăng huyết áp. Kết cục chính là đo lường sự thay đổi HA tâm thu và HA tâm trương giữa nhóm can thiệp và chứng.

Kết quả: Tổng cộng có 10 nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiêm gồm 297 người được phân tích. Quần thể nghiên cứu gồm những người có HA bình thường hoặc tăng HA giai đoạn I. Thời gian can thiệp dao động từ 2-18 tuần. HA trung bình thay đổi trong nhóm can thiệp là -4.5 mm Hg (KTC 95%, -5.9 to -3.2, P < 0.001) cho HA tâm thu và -2.5 mm Hg (KTC 95% , -3.9 to -1.2, P < 0.001) cho HA tâm trương

Kết luận: Phân tích tổng hợp với nhiều thử nghiệm hơn so với báo cáo trước đây, xác nhận khả năng hạ HA của sản phẩm cacao giàu flavanol. Tuy nhiên, có sự không đồng nhất giữa các NC thu thập, và vấn đề dùng lượng bao nhiêu là thích hợp và tác dụng phụ về lâu dài nên cần nhiều NC thêm nữa để khuyến cáo sản phẩm cacao như là một chọn lựa để điều trị tăng huyết áp.

Người dịch: BS Rạng – BVĐKTTAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)