Hiệu quả của bổ sung vitamin c trên huyết áp : một phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng đối chứng

Am J Clin Nutr. 2012 May;95(5):1079-88. Epub 2012 Apr 4.

Effects of vitamin C supplementation on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials.

Juraschek SPGuallar EAppel LJMiller ER 3rd.

Source: Johns Hopkins School of Medicine, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, and Welch Center for Prevention, Epidemiology, and Clinical Research, Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, MD 21205, USA.

Đặt vấn đề:

Trong các nghiên cứu quan sát, tăng lượng vitamin C, bổ sung vitamin C, và nồng độ trong máu cao hơn của vitamin C có liên quan với giảm huyết áp. Tuy nhiên, bằng chứng giảm huyết áp do vitamin C trong các thử nghiệm lâm sàng là chưa phù hợp.

Mục tiêu:

Mục tiêu là thực hiện một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng khảo sát  ảnh hưởng của việc bổ sung vitamin C trên huyết áp.

Thiết kế:

Chúng tôi tìm kiếm tài liệu trên Medline, EMBASE, và dữ liệu trung tâm từ 1966 đến 2011. Tiêu chuẩn thu nhận được xác định trước như sau: 1) thiết kế nghiên cứu thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên, 2) thử nghiệm báo cáo ảnh hưởng đến huyết áp tâm thu (HATT) hoặc huyết áp tâm trương (HATTR) hoặc cả hai; 3) thử nghiệm uống vitamin C và nhóm đối chứng đồng thời; 4) thời gian thử nghiệm tối thiểu là 2 tuần. Dùng mô hình ảnh hưởng biến thiên, trọng số các thử nghiệm dựa vào phương sai đảo ngược, để đánh giá ảnh hưởng trên HA.

Kết quả:

Hai mươi chín (29) thử nghiệm đáp ứng tiêu chí đưa vào để phân tích. Liều trung bình vitamin C là 500 mg / ngày, thời gian trung bình là 8 tuần, và cỡ mẫu dao động từ 10 đến 120 người tham gia. Phân tích gộp cho thấy mức độ giảm HA tâm thu và HA tâm trương lần lượt là -3,84 mm Hg (95% CI: -5,29, -2,38 mm Hg, P <0,01) và -1,48 mm Hg (95% CI: -2,86, -0,10 mm Hg, P = 0,04 ). Ở nhóm người có tăng huyết áp, huyết áp tâm thu và HA tâm trương giảm là -4,85 mm Hg (P <0,01) và -1,67 mm Hg (P = 0,17). Sau khi đưa vào phân tích thêm 9 thử nghiệm thiếu (không ghi nhận HA, phương sai) , mức hạ áp giảm bớt nhưng vẫn khác biệt có ý nghĩa.

Kết luận:

Trong các thử nghiệm dùng vitamin C ngắn hạn cho thấy uống vitamin C làm giảm được HA tâm thu và HA tâm trương. Cần các thử nghiệm kéo dài để đánh giá hiệu quả của vitamin C trên hạ HA.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)