Hiệu quả của acid tranexamic trên cầm máu phẫu thuật: tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp tích lũy

BMJ. 2012 May 17;344:e3054. doi: 10.1136/bmj.e3054.

Effect of tranexamic acid on surgical bleeding: systematic review and cumulative meta-analysis.

Ker KEdwards PPerel PShakur HRoberts I.

Source: Clinical Trials Unit, LondonSchoolof Hygiene and Tropical Medicine, LondonWC1E 7HT, UK. katharine.ker@lshtm.ac.uk

MỤC TIÊU: Để đánh giá hiệu quả của acid tranexamic  (TRANSAMIN) trong truyền máu, biến chứng thuyên tắc và tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân (BN) phẫu thuật.

THIẾT KẾ: Tổng quan và phân tích tổng hợp.

NGUỒN DỮ LIỆU: Trung tâm đăng ký thử nghiệm đối chứng Cochrane, Medline, và Embase, từ khi thành lập đến tháng 9 năm 2011, nguồn các thử nghiệm lâm sàng đăng ký ở Tổ chức Y tế Thế giới và danh sách tài liệu tham khảo các bài báo có liên quan.

CHỌN LỰA NGHIÊN CỨU: Thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (RCT) so sánh nhóm có dùng acid tranexamic so với nhóm không dùng acid tranexamic hoặc giả dược trên BN được phẫu thuật. Đo lường kết cục gồm số lượng BN được truyền máu, số lượng BN bị huyết khối (nhồi máu cơ tim, đột quỵ, huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên tắc phổi) và số ca tử vong. Tất cả thử nghiệm không phân biệt ngôn ngữ hoặc tình trạng công bố được đưa vào.

KẾT QUẢ: Phân tích tổng hợp gồm 129 thử nghiệm, tổng cộng có 10.488 BN, thực hiện từ năm 1972-2011. Acid tranexamic  làm giảm 1/3  nguy cơ truyền máu (tỉ số nguy cơ risk ratio [RR] = 0.62, khoảng tin cậy 95%: 0,58-0,65; P <0.001). Hiệu quả này vẫn còn khi phân tích được giới hạn ở các RCT có phân bổ kín (RR=0,68, KTC 95%: 0,62-0,74; P <0.001). Tác dụng phụ của acid tranexamic  trên nhồi máu cơ tim (0,68, 0,43-1,09; P = 0.11), đột quỵ (1,14, 0,65-2,00; P = 0,65), huyết khối tĩnh mạch sâu (0,86, 0,53-1,39; P = 0,54), và thuyên tắc phổi (0,61, 0,25-1,47; P = 0,27) là không chắc chắn. Nhóm dùng acid tranexamic có tử vong thấp hơn (0,61, 0,38-0,98; P = 0,04), tuy nhiên khi phân tích được giới hạn ở các  thử nghiệm có phân bổ kín thì không khác biệt (0,67, 0,33-1,34; P = 0,25). Phân tích tổng hợp tích lũy cho thấy acid tranexamic  làm giảm nhu cầu truyền máu  trong hơn 10 năm.

KẾT LUẬN: Bằng chứng mạnh mẽ cho thấy acid tranexamic làm giảm nhu cầu truyền máu trong phẫu thuật trong nhiều năm.  Không cần thêm các thử nghiệm nghiên cứu về tác dụng của acid tranexamic trên truyền máu. Tuy nhiên, tác dụng của acid tranexamic về thuyên tắc do huyết khối và tỷ lệ tử vong vẫn chưa chắc chắn. Các BN được phẫu thuật phải được biết các thông tin về bằng chứng này để chọn lựa.

Người dịch: BS Rạng, BV An giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)