Hạ magiê máu ở bệnh nhân nặng

Hạ magiê máu ở bệnh nhân nặng.

Hypomagnesemia in critically ill medical patients.

Limaye CS1Londhey VANadkart MYBorges NE.

 Assoc Physicians India. 2011 Jan;59:19-22.

Tóm tắt

Đặt vấn đề:

Hạ magiê máu là một bất thường điện giải quan trọng nhưng không được chẩn đoán ở bệnh nhân nặng. Có rất nhiều nghiên cứu để tìm tỷ lệ mắc của hạ magiê máu và những ảnh hưởng của nó đối với tử vong và mắc bệnh ở những bệnh nhân này. Hầu hết các nghiên cứu này đều được thực hiện ở các ICU trong các bệnh nhân có bệnh nội khoa nặng và phẫu thuật và các bệnh nhân sau mổ hoặc những người trong ICU hô hấp hoặc những bệnh nhân ung thư nặng. Nghiên cứu này được thực hiện trên bệnh nhân được nhận vào ICU tại một bệnh viện đại học lớn.

MỤC TIÊU:

Nghiên cứu nồng độ magiê huyết thanh ở những bệnh nhân nặng và tương quan giữa nồng độ magiê huyết thanh với kết cục của bệnh nhân, xem xét các thông số sau: thời gian ở ICU, nhu cầu hỗ trợ hô hấp, thời gian hỗ trợ hô hấp, điểm APACHE và tử vong. Xác định các điều kiện bệnh ban đầu liên quan đến bất thường của magiê huyết thanh. Xác định các yếu tố dẫn đến hoặc góp phần vào giảm magiê ở những bệnh nhân nặng nhập viện vào ICU. Phát hiện bất thường điện giải khác kết hợp với hạ magiê, nếu có.

KẾT QUẢ:

Khi nhập viện vào ICU 52% bệnh nhân bị giảm magiê máu, 7% bệnh nhân có tăng magiê máu và 41% bệnh nhân có magiê bình thường. Các bệnh nhân bị hạ magiê máu có tỉ lệ tử vong cao hơn (57,7% so với 31,7%), nhu cầu thở máy nhiều hơn (73% so với 53%), thời gian thở máy dài hơn (4,27 vs 2,15 ngày), thường gặp hơn là nhiễm trùng huyết (38% 19%), hạ calci huyết (69% so với 50%) và hạ albumin máu (80,76% so với 70,8%). Bệnh nhân bị ĐTĐ bị hạ magiê máu nhiều hơn (27% so với 14%). Thời gian nằm viện trong ICU hoặc điểm APACHE khi nhập viện không thay đổi đối với bệnh nhân có magiê thấp hoặc bình thường.

KẾT LUẬN:

Có sự gia tăng tỷ lệ hạ magiê cao ở những bệnh nhân nặng. Hạ magiê máu có liên quan đến tỷ lệ tử vong cao hơn ở những bệnh nhân nặng. Nhu cầu hỗ trợ thở máy cao hơn đáng kể ở bệnh nhân hạ magiê máu. Bệnh nhân giảm magiê máu cần hỗ trợ thở máy dài hơn. Hạ magiê máu có liên quan đến nhiễm trùng huyết và đái tháo đường. Hạ magiê máu thường thấy ở những bệnh nhân bị hạ calci máu và hạ albumin máu.

Người dịch: BS.CKI. Lê Hồ Tiến Phương, Khoa ICU

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)