Glucocorticoid trong điều trị sốc phản vệ

Glucocorticoids for the treatment of anaphylaxis.

Cochrane Database Syst Rev. 2010 Mar 17;3:CD007596.

Choo KJSimons FESheikh A. Primary Care Research & Development, Centre for Population Health Sciences: GP section. TheUniversity ofEdinburgh,MedicalSchool, Doorway 3,Teviot Place,Edinburgh,UK, EH8 9AG.

Đặt vấn đề: Anaphylaxis là một phản ứng quá mẫn cảm nghiêm trọng, khởi phát nhanh chóng và có thể dẫn đến tử vong. Những hướng dẫn xử trí sốc phản vệ khuyến cáo nên glucocorticoids để điều trị sốc phản vệ.

Mục tiêu: Chúng tôi đánh giá những lợi ích và tác hại của glucocorticoid trong điều trị các giai đoạn sốc phản vệ.

Chiến lược tìm kiếm: Chúng tôi tìm kiếm  the Cochrane Central Register of Controlled Trials (The Cochrane Library 2009, Issue 3), MEDLINE (Ovid) (1966 đến tháng 9 năm 2009), EMBASE (Ovid) (1988 đến tháng 9 năm 2009), CINAHL (EBSCOhost ) (đến tháng 9 năm 2009) và The Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)(năm 1945 đến tháng 9 năm 2009). Chúng tôi cũng tìm kiếm the UK National Research Register và danh sách các trang web đang thử nghiệm, và liên hệ với các chuyên gia quốc tế trong sốc phản vệ để tiếp cận những bài chưa được xuất bản.

Tiêu chí lựa chọn: Chúng tôi bao gồm các thử nghiệm ngẫu nhiên và bán ngẫu nhiên có đối chứng so sánh glucocorticoids với bất kỳ đối chứng nào (hoặc giả dược, adrenaline (epinephrine), kháng histamine, hoặc sự kết hợp bất kỳ của chúng).

Thu thập và phân tích dữ liệu: Hai tác giả tổng quan đánh giá độc lập

Kết cục chính: Chúng tôi nhận thấy các nghiên cứu đó không đáp ứng các tiêu chí đưa vào.

Tác giả kết luận: Dựa trên đánh giá này, chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ khuyến cáo nào về việc sử dụng glucocorticoids trong điều trị sốc phản vệ.

Người dịch: BS Trung, khoa ICU – BVĐKTTAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)