Globulin miễn dịch đường tĩnh mạch trong điều trị nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng huyết nặng và sốc nhiễm trùng

Intravenous immunoglobulin for treating sepsis, severe sepsis and septic shock.

Tác giả: Alejandria, Marissa MLansang, Mary Ann DDans, Leonila F;Mantaring, Jacinto Blas III

Nguồn: Cochrane Database of Systematic Reviews. , 2010.

Vấn đề: Tử suất do nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng vẫn còn cao. Những kết quả thử nghiệm Globulin miễn dịch đường tĩnh mạch (IVIG) như là 1 liệu pháp phụ trong điều trị nhiễm trùng huyết vẫn còn đang tranh cãi. Đây là tổng quan cập nhật từ Cochrane (2002).

Mục tiêu: Đánh giá ảnh hưởng của IVIG trên tử suất và thời gian nằm viện ở bệnh nhân nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng.

Chiến lược nghiên cứu: Chúng tôi dò tìm trong Trung tâm đăng ký các thử nghiệm có đối chứng Cochrane (2008, số 4), MEDLINE (từ 1996 đến tháng 10/2008), và EMBASE (từ 1988 đến 10/2008). Chúng tôi liên hệ với các nhóm điều tra nghiên cứu trong cùng lĩnh vực để có những dữ liệu chưa được công bố.

Tiêu chuẩn chọn lựa: Chúng tôi bao gồm tất cả các nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng so sánh IVIG (đơn dòng hoặc đa dòng) với giả dược hoặc không có sự can thiệp nào trên bệnh nhân nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng.

Thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu: Chất lượng phương pháp nghiên cứu và dữ liệu sẽ được đánh giá bởi 2 kiểm soát viên độc lập. Chúng  tôi phân loại các phân nhóm thật chi tiết dựa trên loại globulin miễn dịch.

Kết quả cuối cùng: 42 trong 84 nghiên cứu đáp ứng tiêu chí tuyển chọn của chúng tôi. Phân tích gộp IVIG đa dòng và đơn dòng không được thực hiện do sự không đảm bảo tính đồng nhất trên lâm sàng. Phân tích phân nhóm của 10 thử nghiệm IVIG đa dòng ở người lớn (n=1430) và 7 thử nghiệm về IVIG đa dòng giàu IgM (n=528) cho thấy sự giảm tử suất có ý nghĩa so với nhóm giả dược và nhóm không can thiệp (RR 0.81; KTC 95% :0.70 – 0.93 và RR 0.66;KTC 95%: 0.51 – 0.85, theo thứ tự). Phân tích phân nhóm IVIG đa dòng ở trẻ sơ sinh cho thấy không có sự giảm tử suất có ý nghĩa so với tiêu chuẩn (RR 0.90; KTC 95% : 0.46 – 1.76; 4 nghiên cứu, n = 174) và ở IVIG đa dòng giàu IgM (RR 0.57;  KTC 95%: 0.31 – 1.04; 3 nghiên cứu, n = 164). Phân tích độ nhạy các thử nghiệm có nguy cơ sai lệch thấp cho thấy không có sự giảm tử suất với IVIG đa dòng ở người lớn (RR 0.97; KTC 95%  0.81 – 1.15; 5 nghiên cứu, n = 945) và ở sơ sinh (RR 0.41; KTC 95%  0.16 – 1.08; 3 nghiên cứu, n = 128). Tử suất không giảm ở bênh nhân (8 nghiên cứu, n=4671) nhận kháng thể kháng nội độc tố (RR 0.99; KTC 95% :0.91 – 1.06) trong khi đó kháng cytokines lại thể hiện sự giảm tử suất sát giới hạn (RR 0.92; KTC 95%  0.86 – 0.97).

Kết luận: IVIG đa dòng làm giảm tử suất do nhiễm trùng huyết ở người lớn nhưng chưa thấy được sự ích lợi trong các nghiên cứu có nguy cơ sai lệch thấp. Đối với sơ sinh, tử suất không giảm khi điều trị với IVIG đa dòng. Hầu hết đều là nghiên cứu nhỏ và tổng các bằng chứng không đủ để hỗ trợ cho một kết luận thiết thực về mặt lợi ích. Liệu pháp hỗ trợ IVIGs đơn dòng vẫn còn đang thử nghiệm.

Người dịch: BS Phương Tâm, BV Nhi Cần Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)