Giới thiệu khoa lao

KHOA LAO

 1. Ban chủ nhiệm

Trưởng khoa Bs. CKII. Phan Thanh Dũng


Phó Trưởng khoa BS Trần Quốc Kiệt


Điều dưỡng trưởng khoa CNĐD. Bùi Tòng Nguyên

2. Giới thiệu chung

Khoa có nhiệm vụ thu dung, cấp cứu và điều trị các bệnh thuộc chuyên khoa lao và bệnh phổi cho các đối tượng trong tỉnh và ngoài tỉnh và tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác Quốc tế và chỉ đạo tuyến, chương trình chống lao quốc gia, chương trình điều trị nhiễm HIV/AIDS.

Số giường bệnh: : 45

Tổng số nhân sự: 31 ; Trong đó: BS: 08 ; ĐD: 22 ; HL: 01

 1. Chức năng – nhiệm vụ:
 • Khoa Lao có chức năng thực hiện công tác khám phát hiện, chẩn đoán và điều trị những ca lao mới, lao/HIV, lao kháng thuốc theo đúng phác đồ quy định của Bộ y tế và của chương trình chống lao Quốc gia.
 • Thực hiện quy chế phối hợp giữa chương trình HIV/AIDS và chương trình chống lao.
 • Quản lý các phản ứng phụ của thuốc kháng lao và quy trình xử lý. Quản lý điều trị bệnh lao, phối hợp điều trị lao kháng thuốc, thực hiện qui trình chuyển bệnh nhân và điều trị ngoại trú.
 • Lấy, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm phát hiện lao/HIV, lao kháng thuốc.  Khám, phát hiện, chẩn đoán, điều trị nội trú những bệnh nhân lao, bệnh nhân lao có biến chứng kèm theo đã ổn định chuyển chương trình tiếp tục quản lý điều trị đối bệnh lao .
 • Phối hợp chăm sóc, chẩn đoán, điều trị người nhiễm HIV/AIDS và điều trị sớm ARV ở người bị nhiễm HIV và bệnh lao nhiễm HIV.
 • Thực hiện tư vấn, xét nghiệm và dự phòng HIV cho người bệnh lao. Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới về việc phối hợp chương trình phòng chống HIV/AIDS và chương trình phòng chống lao thành phố, thị xã, huyện. Quản lý điều trị bệnh lao kháng thuốc. Tư vấn bệnh nhân và thân nhân giữ gìn sức khoẻ tiếp tục điều trị đúng liều, đều đặn, đủ thời gian và tự giác phòng chống lây lan mầm bệnh tại gia đình và cộng đồng.

4. Thế mạnh

 • Nhân sự: Khoa có đội ngũ Bác sĩ, điều dưỡng được đào tạo chính quy, đào tạo sau đại học và đào tạo chuyên khoa sâu, có kinh nghiệm điều trị về bệnh lao và bệnh phổi, lao/HIV, lao kháng thuốc.
 • Cơ sở vật chất – trang thiết bị: Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị chuyên khoa sâu phục vụ đầy đủ từ chẩn đoán đến điều trị.

 1. Định hướng phát triển:
 • Tập thể khoa không ngừng nỗ lực làm việc, không ngừng cập nhật kiến thức mới, hoàn thiện và phát triển các lĩnh vực thuộc chuyên bệnh lao và bệnh phổi, nâng cao kỹ thuật và trình độ chuyên khoa để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.
 • Khoa dựa trên các kết quả nghiên cứu và đáp ứng yêu cầu chuyên môn, đã đưa ra hướng phát triển phù hợp cho khoa nhằm mang đến hiệu quản cao nhất trong chẩn đoán, điều trị và cấp cứu người bệnh ./.