Giá trị tiên lượng troponin t và i giữa bệnh nhân không suy thận với bệnh thận giai đoạn cuối một phân tích tổng hợp

Circulation. 2005 Nov 15; 112(20):3088-96.
Prognostic value of troponin T and I among asymptomatic patients with end-stage renal disease: a meta-analysis.

Khan NA, Hemmelgarn BR, Tonelli M, Thompson CR, Levin A.

Division of Internal Medicine,University of British Columbia,Canada.

Đặt vấn đề: Tiên lượng có ích của men troponin trong bệnh thận giai đoạn cuối còn bàn cãi. Để giải quyết sự bất định của troponin trong tiên lượng bệnh, chúng tôi tiến hành 1 tổng quan hệ thống để xác định sự liên quan giữa tăng troponin I hoặc T và tổng tỉ lệ tử vong bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối (TMGĐC) mà không nghi ngờ có hội chứng mạch vành cấp kèm theo.

Phương pháp và kết quả: Chúng tôi thực hiện tìm kiếm không giới hạn từ  MEDLINE, EMBASE, và DARE thư mục cơ sở dữ liệu tới tháng 12-2004 sử dụng thuật ngữ troponin.mp hoặc exp troponin và exp thận, thận exp, exp bệnh thận , exp liệu pháp thay thế thận.  Chúng tôi cũng tìm kiếm thủ công các bài báo tổng quan và thư mục để bổ sung. Nghiên cứu (NC) được đưa vào nếu là nghiên cứu quan sát tiền cứu , sử dụng xét nghiệm troponin đặc trưng của tim và đánh giá nguy cơ tử vong lâu dài hoặc các biến cố tim mạch đối với bệnh nhân không có triệu chứng bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Hai tác giả độc lập nghiên cứu tài liệu tóm tắt và đặc điểm bệnh nhân. Các kết quả NC  phân tầng theo mức độ troponin T và I .

Chúng tôi dùng mô hình ảnh hưởng biến thiên  để gộp các NC và kiểm tra tính không đồng nhất bằng phép kiểm chi bình phương và dùng biểu đồ hình phểu  kiểm tra các sai lệch về xuất bản.  Dữ liệu từ 28 NC (3931 bệnh nhân) xuất bản từ giữa năm 1999 và tháng 12- 2004 được đưa vào xem xét .Bệnh nhân được lọc máu trong với khoảng thời gian trung vị 4 năm và thời gian theo dõi trung bình là 23 tháng. Từ phân tích gộp, tăng troponin T (>0,1 ng/ml) có ý nghĩa liên quan đến gia tăng tất cả nguyên nhân tử vong ( tỉ số nguy cơ tương đối RR  là 2.64, khoảng tin cậy 95%, 2.17 tới 3.2). Dù dự đoán hệ số ảnh hưởng tất cả đều phù hợp với mối tương quan thuận giữa troponin T và tỉ lệ tử vong, nhưng có sư5 không đồng nhất về độ lớn của hệ số ảnh hưởng này (P = 0.015 ). Biểu đồ hình phểu cho thấy có sai lệch về xuất bản (publication bias). Tăng troponin T cũng có liên quan mạnh  với sự gia tăng tử vong do tim mạch  . Nghiên cứu đánh giá troponin I bao gồm hàng loạt xét nghiệm và nhiều điểm cắt khác nhau, đưa đến khó khan trong việc diễn dịch kết quả được tìm thấy.

Kết luận: Tăng Troponin T (>0.1ng/ml ) làm cho nhóm bệnh nhân bệnh thận giai đoạn cuối có thời gian sống sót  kém  và nguy cơ tử vong do tim mạch cao mặc dù không có triệu chứng  . Các phát hiện này gợi ý rằng troponin T là một công cụ đầy triển vọng có thể giúp cho sự phân tầng và khung quyết định điều trị. Tuy nhiên, việc diễn dịch trên lâm sàng về tăng nồng độ troponin I vẫn chưa rõ ràng, bởi vì phần lớn thiếu tiêu chuẩn xét nghiệm.

Người dịch: BS Trí, khoa Nội thận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)