Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2005 / Giá trị nitrite và bạch cầu niệu trong chẩn đoán nhanh nhiễm trùng tiểu ở trẻ em

Giá trị nitrite và bạch cầu niệu trong chẩn đoán nhanh nhiễm trùng tiểu ở trẻ em

GIA-TRI-NITRITE-VA-BACH-CAU-NIEU-TRONG-CHAN-DOAN-NHANH-NHIEM-TRUNG-TIEU-O-TRE-EM.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *