Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2010 / Giá trị của pt và aptt trong tiên đoán mức độ nặng của thất thoát huyết tương trong hội chứng sốc dengue

Giá trị của pt và aptt trong tiên đoán mức độ nặng của thất thoát huyết tương trong hội chứng sốc dengue

GIA-TRI-CUA-PT-VA-APTT-TRONG-TIEN-DOAN-MUC-DO-NANG-CUA-THAT-THOAT-HUYET-TUONG-TRONG-HOI-CHUNG-SOC-DENGUE.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.