Giá trị của độ thanh thải lactate trong quyết định nhập viện của bệnh nhân trong đợt cấp copd nặng.

 

The value of lactate clearance in admission decisions of patients with acute exacerbation of COPD.

Durmuş U1Doğan NÖ2Pekdemir M1Yılmaz S1Yaka E1Karadaş A1Güney Pınar S1.

Am J Emerg Med. 2018 Jun;36(6):972-976. doi: 10.1016/j.ajem.2017.11.002. Epub 2017

ĐẶT VẤN ĐỀ: Độ thanh thải lactate và lactate đang được sử dụng làm dấu ấn sinh học trong một số trường hợp bệnh nặng. Mục đích của nghiên cứu này là để kiểm tra giá trị của độ thanh thải lactate giờ thứ sáu ở những bệnh nhân đã nhập viện với đợt cấp bệnh phổi mãn tính (COPD).

PHƯƠNG PHÁP: Nghiên cứu cắt ngang ở trung tâm này được thực hiện tại Khoa cấp cứu (ED) bệnh viện đại học ở bệnh nhân có biểu hiện đợt cấp COPD. Quyết định về xuất viện hoặc nhập viện được xác định theo (GOLD) và quyết định của bác sĩ. Trong nghiên cứu này, độ thanh thải lactate được xác định là giảm phần trăm lactate từ thời điểm nhập viện đến giờ thứ sáu.

KẾT QUẢ: Tổng cộng có 495 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu và 397 bệnh nhân được loại trừ. Trong số các bệnh nhân được bao gồm, 53 (54,1%) đã được nhập viện và 45 (45,9%) đã được xuất viện. Độ thanh thải lactat trung bình được tìm thấy là -11,8% (KTC 95%: -50,0 đến 34,5) ở nhóm nhập viện và 14,7% (KTC 95%: -11,3 đến 42,3) trong nhóm xuất viện. Giữa hai nhóm, sự khác biệt trung bình của độ thanh thải lactate được tìm thấy là 26,5% (KTC 95%: 0,6 đến 52,4). Phân tích hồi quy logistic đa biến cho thấy giá trị lactate delta có thể xác định nhu cầu nhập viện của bệnh nhân (OR: 0,91, KTC 95%: 0,85 đến 0,97).

KẾT LUẬN: Độ thanh thải lactate có thể được đánh giá như là một dấu hiệu hữu ích ở bệnh nhân đợt cấp COPD. Nghiên cứu này cho thấy rằng theo dõi lactate trong Khoa cấp cứu có lợi ích lâm sàng ngoài các hướng dẫn GOLD khi quyết định có nên xuất viện hoặc nhập viện.

Dịch bởi: Bs CKII. Trương Văn Lâm, Trưởng khoa Nội Tổng hợp-BVĐKTT An Giang

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)